Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มกราคม 2551
 
นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2551
ความเคลื่อนไหวสำคัญในรอบ 100 ปี             
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

   
search resources

อีริคสัน (ประเทศไทย), บจก.
Telecommunications
พ.ศ.2419 - บริษัท Telefonaktiebolaget LM Ericsson ได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ Alexander Graham Bell ได้คิดค้นและสามารถประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2449 - ได้มีการทำสัญญาธุรกิจระหว่างรัฐบาลไทย และบริษัทอีริคสันเป็นครั้งแรก ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ 2 โดยอีริคสันได้เข้ามาเป็นผู้ติดตั้งเครื่องชุมสายโทรศัพท์ระบบไฟประจำเครื่อง (local battery) ขนาดจำนวนผู้เช่า 100 ราย ซึ่งผลิตโดยบริษัทแอล เอ็ม อีริคสัน แห่ง สวีเดน ณ ที่ทำการโทรศัพท์กลางวัดเลียบ ซึ่งนับ ว่าเป็นเครื่องชุมสายใช้พนักงานต่อ เครื่องแรก ของประเทศไทย

พ.ศ.2451 - เปิดใช้ชุมสายที่ทำการโทรศัพท์กลางวัดเลียบ

พ.ศ.2505 - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้สั่งซื้อเครื่องชุมสายอัตโนมัติระบบครอสบาร์ของอีริคสันมาใช้ในไทยเป็นครั้งแรก โดยติดตั้งที่เขตชุมสายภูมิภาคที่จังหวัดยะลา จำนวน 1,000 เลขหมายเป็นที่แรก ก่อนจะขยายไปติดตั้งยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

พ.ศ.2507 - อีริคสันได้ติดตั้งชุมสายอัตโนมัติระบบครอสบาร์ จำนวน 5,000 เลขหมาย ที่ชุมสายชัยพฤกษ์เป็นชุมสายแรกในเขตนครหลวง

พ.ศ.2508 - บริษัทอีริคสัน เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในเครือของแอล เอ็ม อีริคสันแห่งประเทศสวีเดน

พ.ศ.2516 - ติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายเทเล็กซ์ระหว่างประเทศให้กับกรมไปรษณีย์โทรเลข

พ.ศ.2518 - ติดตั้งศูนย์ชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ITSC) จำนวน 1,000 วงจร ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2520 - ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการติตตั้งโครงการระบบโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ (subscriber trunk dialing) ซึ่งระบบนี้ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์ทางไกลได้เองทั่วประเทศ โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์

พ.ศ.2525 - ชนะการประมูลติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC จำนวน 134,656 เลขหมาย ซึ่งนับเป็นโครงการขยายระบบโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อีริคสันเคยทำมาในประเทศไทยในช่วงนั้น

พ.ศ.2528 - อีริคสันเป็นบริษัทแรกที่แนะนำระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรวงผึ้ง NMT 450 เข้าสู่ประเทศไทย โดยติดตั้งขนาด 10,000 เลขหมายให้กับองค์การโทรศัพท์ฯ เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเปิดใช้งานได้ในเดือนกรกฎาคม 2529

พ.ศ.2529 - ก่อตั้งบริษัทอีริคสัน คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) และบริษัทอีริคสัน ไทย เน็ทเวิร์ค ขึ้นอีก 2 บริษัท

พ.ศ.2535 - บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ได้คัดเลือกให้อีริคสันเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฐานในการขยายเครือข่ายของระบบเซลลูล่าร์ 900 ซึ่ง AIS ได้รับสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์ฯ

พ.ศ.2537 - AIS ได้ให้อีริคสันเป็นผู้ติดตั้งรายใหญ่ สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล GSM

พ.ศ.2538 - รวมกิจการต่างๆ ของอีริคสันในไทยทั้งหมด ซึ่งขณะนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 5 บริษัท ให้เป็นบริษัทเดียว โดยใช้ชื่อว่าบริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานรวมกว่า 1,000 คน

พ.ศ.2541 - หลังวิกฤติเศรษฐกิจได้ปรับโครงการกลุ่มธุรกิจใหม่อีกครั้ง โดยแยกส่วนงานที่ไม่ใช่ core business อาทิ งานด้านโยธา ออกไป และใช้วิธี outsource แทน และเปิดโอกาสให้พนักงานเหล่านั้นสามารถไปรับงานจากบริษัทอื่นๆ ได้ คงเหลือไว้เพียงพนักงานในส่วนที่เป็น core business จริงๆ ทำให้จำนวนพนักงานจากเดิมที่มีกว่า 1,000 คน เหลือเพียงไม่ถึง 300 คน

พ.ศ.2550 - เริ่มเพิ่มจำนวนพนักงานขึ้นอีกครั้ง เพื่อรองรับกับงานที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2551   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย