Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน12 กุมภาพันธ์ 2551
DTACฟันกำไรงวดสิ้นปี6พันล้าน             
 


   
www resources

โฮมเพจ DTAC

   
search resources

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, บมจ.
ซิคเว่ เบรกเก้
Mobile Phone
DTAC ฟันกำไรปีนี้เกือบ 6 พันล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่ 5 พันล้านบาท หลังรายได้เพิ่มขึ้น 35% โดยที่ตัวเลข EBITDA ในไตรมาสสุดท้ายสูงถึง 4.9 พันล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.73 บาท ด้านผู้บริหารคาดการณ์ปี 51 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งระบบโต 10 ล้านบาท ขณะที่ DTAC มั่นใจ EBITDA Margin ไม่ต่ำกว่า 28-30% ของรายได้รวม

นายซิคเว่ เบร็คเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) กล่าวถึง ผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี 50 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 5,841.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,937.56 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มจาก 2.11 บาทเป็น 2.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.31% โดยEBITDA ในไตรมาส 4/2550 มีถึง 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.0 % และจากไตรมาสก่อน 6.9 % EBITDA Margin เท่ากับ 28.7 % จากการลดลงของต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่สูงขึ้น กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2550 เท่ากับ 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.6 % และ 16.5 % จากไตรมาสที่แล้ว

สำหรับรายได้งวดปี 50 พบว่าบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 65,590.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 48,473.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.31% โดยรายได้จากการให้บริการในไตรมาส 4/2550 เพิ่มขึ้น 37.9 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ค่า IC และเพิ่มขึ้น 2.8 %เทียบกับไตรมาสก่อนจากฐานลูกค้าที่สูงขึ้น สำหรับรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวม IC นั้นเพิ่มขึ้น 6.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 2.9% จากไตรมาสก่อนจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการหลักประกอบด้วยรายได้บริการเสียง รายได้จากบริการเสริมและรายได้จากการบริการเครือข่ายระหว่างประเทศ และรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

ขณะที่ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนสัมปทานลดลง เนื่องจากการแก้ไขค่าเชื่อมโครงข่าย ขณะที่ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี ในไตรมาส 4/2550 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายโทรคมนาคมและระยะเวลาการตัดจำหน่ายที่สั้นลง (ตามอายุที่เหลือของสัมปทาน) ในปี 2550 ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเกือบ 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการทำตลาด

โดยแม้ว่าการแข่งขันจะสูง แต่ผู้ให้บริการต้องปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และเป็นปีที่จำนวนผู้ใช้บริการของทั้งตลาดเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เริ่มมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ใช้สองเลขหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และผู้ใช้บริการใหม่จากการขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่

ที่ยังมีจำนวนผู้ใช้บริการน้อยอยู่ และไตรมาสสุดท้ายปี 50 พบว่าจำนวผู้ใช้บริการใหม่ของดีแทคเพิ่มขึ้นสูง 893,961 ราย ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายเครือข่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ออกเคมเปญใหม่ภายใต้แนวความคิด "Feel Goood" เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า อีกทั้งยังปรับโฉมการทำตลาดกลุ่มลูกค้าโพสต์เพดใหม่

สำหรับแนวโน้มปี 51 บริษัทประมาณการปี 51 ไว้ว่าการเติบโตของผู้ใช้บริการทั้งหมดในอุตสาหกรรมประมาณ 8-10 ล้านราย โดยคาดว่าจะคงส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ ขณะที่รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 % และEBITDA Margin ที่ 28-30 % ของรายได้รวม ส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) ประมาณ 11.0 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าตลาดผู้ใช้บริการมือถือ ยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการในระบบพรีเพดจะยังเป็นตัวผลักดันตลาดโดยรวม แนวโน้มของฐานผู้ใช้บริการรายใหม่จะมาจากส่วนภูมิภาคและจากผู้ใช้บริการที่ใช้สองเลขหมาย โดยยังคงมุ่งขยายเครือข่าย สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์บริษัท และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตรา 0.73 บาทต่อหุ้น หักด้วยภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดจ่ายปันผล 14 พฤษภาคม 2551 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ(2.1.1 ) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 11 เมษายน 2551 สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ยกเว้นผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทผ่าน ทาง Central Depository (Pte) Limited (CDP) ในประเทศสิงคโปร์ และ ( 2.2.2) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศสิงคโปร์) ของวันที่ 11 เมษายน 2551 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนของ CDP ดังนั้น ท่านผู้ลงทุนที่ถือหุ้นผ่าน ทาง CDP จะมีสิทธิในได้รับเงินปันผลหากมีชื่อปรากฏในทะเบียนของ CDP ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศสิงคโปร์) ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติบอร์ดดังกล่าวในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะได้จัดขึ้นต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ จะจัดขึ้นในคราวถัดไปในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 จะได้พิจารณาและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและวาระที่จะพิจารณาและลงมติในการประชุมดังกล่าว   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย