Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน4 มิถุนายน 2546
เสนอแผนฟืนท่องเที่ยว 4 สมาคมผนึกต้านพิษซาร์ส             
 


   
search resources

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ศุภฤกษ์ ศูรางกูร
Tourism
4 สมาคมท่องเที่ยว ระดมสมองเสนอหลากหลายมาตรการฟื้นท่องเที่ยวจากผลกระทบวิกฤติซาร์ส รวมถึงเสนอรัฐจัดโครงการเที่ยวฟรีวันแม่ 12 ส.ค.นี้ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับโลก พร้อมเชิญสื่อมวลชน เอเย่นต์ทัวร์มาไทย สร้างภาพไทยปลอดภัยจากหวัดมรณะ ทำพ.ร.บ.ให้รัฐ-เอกชนเดินทาง ท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์

4 สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางฝ่าวิกฤติซาร์ส ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วานนี้ (3 มิ.ย.)

นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทย ธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่าสมาคมฯ ซึ่งเป็นธุรกิจอินบาวนด์ (นำคนต่าง ชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ) เตรียมยื่นข้อ เสนอต่อรัฐเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวไทย 12 ข้อ คือ

แอตต้า เสนอ 12 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

1.ให้รัฐเร่งโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ไทย ปลอดภัยจากโรคซาร์ส ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว โดยตรง ผ่านสื่อดังระดับโลก เช่น สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น 2.เชิญสื่อมวลชน และเอเย่นต์ทัวร์ทั่วโลก ดูสถานที่ท่องเที่ยวในไทย 3.จัดแพกเกจราคาพิเศษให้บุคลากรในอุตสาห-กรรมท่องเที่ยว

4.จัดโครงการ Thailand Free for a day (ท่องเที่ยวไทยฟรี 1 วัน) 12 ส.ค.นี้ เพื่อ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จองแพกเกจทัวร์ผ่าน เอเย่นต์ เที่ยวฟรี 1 วัน โดยจะได้รับบริการ ตั๋วเครื่องบินในประเทศ โรงแรม ที่พัก แพกเกจทัวร์ ฟรี 1 วัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ เดินทางมาไทย เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจ มาจะท่องเที่ยวมากกว่า 1 วันแน่นอน 5.จัดกิจกรรมดึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กีฬา ดนตรี

6. สนับสนุนรางวัลแพกเกจเที่ยวไทยให้รายการดังๆ ในต่างประเทศ 7.สนับสนุนแคตตาล็อกรายการทัวร์ของเอเย่นต์ 8.โฆษณาไทยผ่านเว็บไซต์ดังๆ 9.จัดโรดโชว์ในประเทศที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากโรคซาร์ส 10. แจกพอกเก็ต มันนี่ให้นักท่องเที่ยวคนละ 2,000 บาท ที่ซื้อแพกเกจผ่านเอเย่นต์ทัวร์ระหว่าง มิ.ย.-ก.ย. นี้ 11.จัดงบประมาณเพื่อจัดงานขายแพกเกจระดับนานาชาติในไทย และ 12.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

ส.โรงแรมไทยอีก 6 มาตรการ

ส่วนสมาคมโรงแรมไทย เสนอให้กระจาย งบประมาณช่วยเหลือผู้ประกอบการสู่ท้องถิ่นมาก ขึ้น, ให้รัฐสนับสนุนงบการตลาดในต่างประเทศเชิงรุก ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ใช่โฆษณา ในประเทศเท่านั้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการด้านภาษีโรงเรือน ภาษี อบจ. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น, ช่วยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และช่วยเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ยืดเวลาจ่ายดอก เบี้ยและเงินต้น,ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรให้พร้อมหลังวิกฤติซาร์สจบ และให้รัฐตั้งศูนย์ กลางแก้ไขปัญหาช่วงเกิดวิกฤติ

สนท. 4 มาตรการ

ด้านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เสนอให้ทำ พ.ร.บ.ให้ภาครัฐ และเอกชน ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเกิน 20 คนขึ้นไป ต้องใช้บริการผ่านบริษัททัวร์, แก้ไขระบบติด ต่องานให้เป็นหน่วยงานเดียวลักษณะ one stop shop (เที่ยวที่เดียวได้ทุกอย่าง), ให้สิทธิประโยชน์บริษัทเอกชนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ, เสนอขอราคาโรงแรม/ที่พัก ทัวร์ในประเทศ ให้เป็นราคาเดียวกับทัวร์ต่างประเทศ

ไทยท่องเที่ยวอีก 4 มาตรการ

สำหรับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ที่ดำเนินธุรกิจทัวร์เอาต์บาวนด์ (นำคนไทยเที่ยวต่างประเทศ) เสนอให้รัฐเร่งสร้างความมั่นใจมาตรการความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคซาร์ส โดยเฉพาะการโดยสารเครื่องบิน, จัดโครงการ พาสื่อมวลชน และเอเย่นต์เดินทางไปประเทศที่ถูกปลดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าปลอดภัยจากซาร์สแล้ว เพราะภูมิภาคเอเชีย ถือ เป็นย่านประเทศที่นักท่องเที่ยวเอาต์บาวนด์เดินทางมากที่สุด, ให้รัฐสนับสนุนราคาแพกเกจทัวร์ต่างประเทศที่จูงใจนักท่องเที่ยว, จัดงานให้เอเย่นต์ทัวร์และผู้ซื้อได้พบกัน เพื่อซื้อขายแพกเกจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ข้อเสนอของทั้ง 4 สมาคมฯ บางเรื่อง ที่เกี่ยวกับภาครัฐ ก็จะเสนอเรื่องไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องที่ทั้ง 4 สมาคมฯ สามารถปฏิบัติ หรือช่วยเหลือกันเองได้ จะร่วมมือกันเอง

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย