Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 
ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กันยายน 2538
 
นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2538
คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา ไม่มีการแบ่งแยกที่"โรงพยาบาลอิสลาม"      

 


   
search resources

โรงพยาบาลอิสลาม
แสงดาว สยามวาลา
Hospital
แม้ในปัจจุบันจะมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปและรักษาโรคเฉพาะทาง แต่จริงๆ แล้วก็ยังขาดโรงพยาบาลที่สนองตอบต่อประชาชนผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง

นั่นคือโรงพยาบาลอิสลาม

คุณหญิงแสงดาว สยามวาลาได้พยายามรื้อฟื้นแนวคิดการจัดตั้งโรงพยาบาลดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายสองประการคือ หนึ่ง-เพื่อให้บริการแก่มุสลิม

สอง-เพื่อบริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าบริการโรงพยาบาลแห่งนี้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "มูลนิธิโรงพยาบาลอิสลามเพื่อประชาชาติแห่งประเทศไทย" โดยมีคุณหญิงแสงดาว สยามวาลาเป็นประธานมูลนิธิ

คุณหญิงแสงดาว วัย 74 นั้นได้ชื่อว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ผู้อุทิศตัวให้กับสังคมไทยผู้หนึ่ง โดยเฉพาะด้านประชาสัมพันธ์กับประเทศกลุ่มมุสลิมที่เคยเข้าใจประเทศไทยผิดได้เข้าใจในทางที่ดีและถูกต้อง อีกทั้งเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมแก้ปัญหาในการที่โจรอาหรับเข้ายึดสถานฑูตอิสราเอลได้สำเร็จเมื่อปี 2515

ความจำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลเพื่อมุสลิมโดยเฉพาะนั้น เพื่อให้การบริการตามแบบคนไข้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งปกติจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกิน รวมไปถึงเรื่องของศาสนกิจที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วนเมื่อผู้ป่วยที่เป็นมุสลิมเสียชีวิตลง

สำหรับคุณหญิงแสงดาวแล้วมองว่า นอกจากเพื่อมุสลิมแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการให้การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกชาติศาสนา คุณหญิงแสงดาวตั้งใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในด้านสาธารณสุขและให้โอกาสแก่ผู้มีรายได้ต่ำในการรักษาพยาบาล

มูลนิธิโรงพยาบาลอิสลามฯตั้งเป้ามูลค่าก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาทในขั้นต้น โดยมีโครงการขนาด 100 เตียงและจะขยายเป็น 300 เตียงในอนาคตประกอบไปด้วยอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช แผนกสูตินรีเวช และแผนกฉุกเฉิน ห้องแล็บต่างๆ นอกจากนั้นก็ยังจะมีแผนกทันตกรรม แผนกตา หู คอ จมูก โรคผิวหนัง กายภาพบำบัด รวมทั้งอาคารที่พักของแพทย์ พยาบาล และอาคารจอดรถ

แล้วถ้ามูลนิธิโรงพยาบาลอิสลามฯให้การบริการโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับผู้ไม่มีความสามารถนั้น โรงพยาบาลจะมีเงินทุนหมุนเวียนจากไหน คุณหญิงแสงดาวเล่าว่า "เราจะรับเงินบริจาคจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมที่ยินดีให้การสนับสนุน เพราะเห็นว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลมุสลิมแห่งแรกในประเทศไทย ดิฉันได้เคยทำสำเร็จมามากมาย ต่างชาติเขาซึ้งใจที่คนไทย ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ และดิฉันได้เปลี่ยนแนวคิดของชาติอาหรับมาแล้วถึงเรื่องการเมือง การแบ่งแยกดินแดนคราวนี้หลายชาติอย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศในกลุ่มอาหรับทั้งหมดยินดีให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่"

ขณะที่นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระคนปัจจุบันพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอิสลามฯว่า

"ในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีตึกมุสลิมมีอยู่แห่งเดียวคือที่โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงพยาบาลที่มุสลิมเป็นเจ้าของก็เหมือนร้านอาหารมุสลิม มุสลิมชอบที่จะเข้าไปรับประทาน"

โรงพยาบาลอิสลามเพื่อประชาชาติแห่งประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลที่จะสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี นอกเหนือไปจากเพื่อบริการประชาชน

โรงพยาบาลนี้ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธ ิเพื่อสาธารณกุศลมีโครงการขอแรงสนับสนุนทางการเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกประเทศ โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 70-100 ล้านบาท งบประมาณเครื่องมือการแพทย์อีก 100 ล้านบาท และงบดำเนินการ 100 ล้านบาท

ส่วนกำหนดการก่อสร้างนั้นจะทำการก่อสร้างในปี 2539 บนที่ดิน 10 ไร่ที่ทางโรงพยาบาลได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ดินจากมัสยิดมหานาค ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเพื่อใช้ทำประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ดินผืนนี้แต่เดิมมัสยิดมหานาคเองก็ได้รับการจากการบริจาคของลูกหลานผู้วายชนม์ตระกูล "ตั้งตรงจิตร" ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาร่วมใจ ตำบลทรายกองดิน เขตมีนบุรี

สำหรับข้อตกลงในการให้ใช้ที่ดินดังกล่าวให้ใช้ได้ไม่จำกัดระยะเวลาโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้กรรมการมัสยิด 2 คนจะต้องเข้าร่วมเป็นกรรมการดำเนินการด้วย ภายใต้ข้อแม้เพียงข้อเดียว ถ้าไม่นำที่ดินที่ได้รับอนุญาตนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์-พยาบาลภายในระยะเวลา 10 ปี มัสยิดจะขอยึดกลับคืนเพื่อทำประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลมุสลิมใช่ว่าจะเป็นแนวคิดของคุณหญิงแสงดาวและคณะกรรมการคณะนี้เป็นครั้งแรกทีเดียว แต่เดิมได้เคยมีกลุ่มมุสลิมทำธุรกิจโรงพยาบาลมุสลิมมาเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งอยู่แถวๆ บางกะปิแต่ก็ต้องมีอันพับฐานไป เนื่องเพราะการบริหารที่ผิดพลาด น่าจะเป็นบทเรียนที่ควรจดจำแก่ผู้ริเริ่มรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

การเริ่มต้นสร้างโรงพยาบาลมุสลิมครั้งใหม่ของคุณหญิงแสงดาวและคณะ จึงเป็นการพิสูจน์ศรัทธาและจิตใจอันเป็นกุศลท่ามกลางการเติบโตของสังคมธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

   
 
current issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย