Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน13 สิงหาคม 2546
แบงก์กรุงศรีฯทุ่ม3พันล. พัฒนาสินค้าสู้ธ.พาณิชย์             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

   
search resources

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำลอง อติกุล
พงศ์พินิต เดชะคุปต์
Banking
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต, บมจ.
แบงก์กรุงศรีอยุธยา ยกเครื่องครั้งใหญ่ ตั้งงบประมาณ 3 พันล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างสาขา ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาสำเร็จแล้วในปีนี้ ระบุแผนต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้า หวังปรับแบงก์โฉมใหม่ ให้บริการลูกค้าดีขึ้น ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม ตั้งเป้า มีสัดส่วน 40% ของรายได้ทั้งหมด ด้านสาขารีเอ็นจีเนียริ่งใหม่แบ่งเป็น 2สายงาน ด้านปฏิบัติการ และ ด้านพัฒนาธุกิจ

นายจำลอง อติกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างธนาคารทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การให้บริการ รวมทั้งรองรับการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิช์ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นปีละ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนการลงทุนปรับปรุงด้านระบบเทคโนโลยีทั้งหมด ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และจะสิ้นสุดโครงการภายในปี 2546 นี้ โดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีได้ใช้งบรวมทั้ง 3 ปี ประมาณ 2,400 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 800 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้รวม 3,000 ล้านบาท

"โครงการใหม่นี้จะเป็นการปรับปรุงทุกๆ ด้าน เช่นสาขา ระบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ของแบงก์ที่จะต้องปรับปรุง หรือเสริมขึ้นมาใหม่ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของแบงก์ที่จะให้บริการที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงขั้นพื้นฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้วที่ได้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนธุรกิจของแบงก์ได้อย่างเต็มที่" กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว

หลังจากโครงการปรับปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ตามทำเลที่ตั้ง เปลี่ยนป้ายสาขา เอทีเอ็มที่จะเป็นสีที่สดใส เป็นที่สนใจของลูกค้าทุกๆ กลุ่ม เป็นการสอดคล้องกับการให้บริการรูปแบบใหม่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจะส่งผลให้ธนาคารมีการให้บริการที่ทันสมัย ครบวงจร รวดเร็ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เป็นการเสริมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารให้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายของธนาคารจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 40% ของรายได้ทั้งหมด โดยขณะนี้มีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 22% และสิ้นปี 2546 นี้ จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 30%

ด้านนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารมีแผนการปรับปรุงสาขา เริ่มจากการเปลี่ยนป้ายสาขาให้เป็นสีที่สดใส เป้าหมายปีนี้จะเปลี่ยนประมาณ 180 สาขา และในปีหน้าก็จะเปลี่ยนให้ครบทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีแผน ที่จะรีเอ็นจีเนียริ่งสาขาทั้งหมดให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่หลักการปรับปรุงสาขาจะเป็นไปตามทำเลที่ตั้ง เช่น สาขาสุขุมวิท 33 ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ปรับโฉมใหม่ ธนาคารก็มีโครงการปรับปรุงให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารจะให้สาขาสยามสแควร์ เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่จะเป็นสาขาต้นแบบของทุกๆ สาขา ซึ่งอาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อให้เหมาะสมตามทำเลในแต่ละสาขา รวมทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาขาใหม่ โดยสาขาจะแบ่งออก เป็น 2 ส่วนคือ 1.ด้านปฏิบัติ ดูแลลูกค้า หารายได้ พัฒนาธุรกรรม ซึ่งจะเป็นสายงานที่ดูแลลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการในสาขาของธนาคาร ที่จะต้องเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ประทับใจของลูกค้า และ 2. ด้านพัฒนาธุรกิจหาลูกค้า จะเป็นสายงานที่เดินไปหาลูกค้าในนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มฐานลูกค้าในทุกๆ ผลิตภัณฑ์

สำหรับสาเหตุที่แบงก์ต้องปรับปรุงสาขา เนื่องจากธนาคารมองว่าสาขามีบทบาทที่สำคัญใน การสร้างเครือข่าย สร้างรายได้การขายผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ที่ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งแบงก์พาณิชย์และไม่ใช่แบงก์พาณิชย์

ล่าสุด ธนาคารได้เพิ่มช่องทางหารายได้และ เพิ่มธุรกรรมใหม่ให้กับสาขาคือ Bancassurance หรือดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ด้วยการจับมือกับริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เชี่ยวชาญในระดับสากล ในช่วงแรกเปิดให้บริการ ในสาขากรุงเทพและปริมณฑลถึง 168 สาขา และในไตรมาส 2 ของปี 2547 จะสามารถให้บริการ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยธุรกรรม Bancassurance ธนาคารมีกรมธรรม์ให้ลูกค้าใช้บริการได้ถึง 7 รูปแบบตาม ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการด้านบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออมการลงทุน โดยจัดฝึกอบรมพนักงานพร้อมผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้วถึง 280 คน และสิ้นปี 2546 จะได้รับอนุญาตเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 450 คนทั่วประเทศ

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย