Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มกราคม 2552
อันดับ 2 ธนินท์ เจียรวนนท์             
 

   
related stories

อันดับ 1 บัณฑูร ล่ำซำ
อันดับ 3 ตัน ภาสกรนที
อันดับ 4 วิกรม กรมดิษฐ์
อันดับ 5 กรรณิกา ชลิตอาภรณ์
Top 10 Role Model 2008
อันดับ 6 สุทธิชัย หยุ่น
อันดับ 7 เจริญ สิริวัฒนภักดี
อันดับ 8 ศุภชัย เจียรวนนท์
อันดับ 9 ซิคเว่ เบรคเก้
อันดับ 10 ปลิว มังกรกนก

   
www resources

โฮมเพจ เครือเจริญโภคภัณฑ์

   
search resources

เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
อันดับ 2 ธนินท์ เจียรวนนท์

คะแนน 178 คะแนน
ผู้โหวต 55 คน

ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้อ่านนิตยสาร "ผู้จัดการฯ" ที่เสนอชื่อให้เขาเป็น Role Model ลำดับต้นๆ มาโดยตลอด

จะเป็นด้วยเหตุที่สินค้าในเครือซี.พี. ที่ธนินท์เป็นเจ้าของ ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมในแต่ละวัน ตั้งแต่อาหารการกิน (CPF) สถานที่จับจ่ายซื้อของใช้ประจำวัน (7-11) โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต (TRUE) หรือการพักผ่อน ติดตามข้อมูลข่าวสารภายในบ้าน และที่ทำงาน (TRUE Vision)

ทำให้วันหนึ่งๆ ผู้คนต้องได้เห็นภาพของซี.พี.บ่อยครั้งมาก

เมื่อเห็นภาพของซี.พี.ก็หนีไม่พ้นที่ต้องมีภาพของธนินท์โผล่สอดแทรกมาด้วยทุกครั้ง

แต่อีกเหตุผลหนึ่ง ซึ่งน่าจะมีน้ำหนักไม่แพ้กัน คือการออกมาเป็นตัวแทนภาคเอกชน ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ทฤษฎี 2 สูงของเขาถูกกล่าวถึงบ่อยมากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

เขาเสนอว่าเศรษฐกิจของประเทศจะก้าวหน้าไปกว่านี้ ถ้ารัฐปล่อยให้ราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น จะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันข้าราชการก็ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น จะได้มีกำลังใจในการทำงานอุดช่องว่างการคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้น

Model ธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ที่ซี.พี.เสนอตัวเข้าไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ตลาด (ผู้ซื้อ) ให้เข้าไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตทางอ้อม ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เขากล่าวถึงหลายครั้ง

จนบางครั้งก่อให้เกิดความหวาดระแวงขึ้นในหมู่นักอนุรักษนิยม และ NGO

อย่างไรก็ตาม การที่เขากล้าพูดออกมาสู่สาธารณะเช่นนี้ ทำให้สังคมส่วนหนึ่งให้ การยอมรับและเลือกเขาให้เป็น Role Model อันดับ 2 ของปี 2551


ส ถิ ติ ผู้ โ ห ว ต
- 81% เป็นเพศชาย
- 43% มีอายุระหว่าง 40-49 ปี รองลงมา 34% เป็นคนที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และ 14% มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
- 76% มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ
- 67% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหลืออีก 33% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
- 62% ระบุอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ 24% เป็นผู้ประกอบการ ที่เหลืออีก 14% รับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย