Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ASTVผู้จัดการรายวัน29 มิถุนายน 2552
SCBAMขายกองหุ้นกู้หมื่นล้าน รับตกขบวนบอนด์ไทยเข้มแข็ง             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

   
search resources

โชติกา สวนานนท์
Funds
ไทยพาณิชย์, บลจ.
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่อคิวกองทุนลุยหุ้นกู้เอกชน 4 โครงการ มูลค่ารวมหมื่นล้าน หวังรองรับนักลงทุนตกขบวนพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ประเดิมส่งกองแรกขาย 20 ก.ค.นี้ พร้อมลุยขายกองพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ แต่เน้นขายเฉพาะอายุ 6 เดือนและ 12 เดือนเป็นหลัก

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฉพาะเจาะจง (SCBAMGCORP) จำนวน 4 กองทุน มูลค่าโครงการรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นลงทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีในประเทศ และมีอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิต เรตติ้ง) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป โดยจะเป็นกองทุนแบบปิดที่มีอายุประมาณ 3 ปี และสามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 4.15% ต่อปี คาดว่าจะสามารถเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนในซีรีส์เดียวกันนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 10,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยเปิดขายกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในหุ้นกู้ชั้นดีอย่างต่อเนื่อง โดย 2 โครงการแรกจะมีมูลค่าโครงการละ 1,500 ล้านบาท และอีก 2 กองทุนหลังจะมูลค่าโครงการละ 3,500 ล้านบาท และจะออกมาภายหลังจากการพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งวงเงิน 50,000 ล้านบาทของทางภาครัฐแล้ว ขณะเดียวกัน ยังเป็นการออกมารองรับนักลงทุนที่พลาดหวังจากการลงทุน และยังมีระยะเวลาในการลงทุนสั้นกว่าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ให้ความสนใจออกกองทุนแบบที่มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทน (ทาร์เก็ต ฟันด์) เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง แต่หากมีช่องทาง และโอกาสดีก็จะออกกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น SET50 ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทมีเพียงกองทุนที่ลงทุนในหุ้น SET100 เท่านั้น แต่คาดว่าจะออกมาเป็นกองทุนประเภทเปิด

กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บริษัทมีแผนงานที่จะเปิดขายกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเกาหลีใต้จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เช่นกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน โดยเตรียมเปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ฟอร์เรน โนท 6M18 (SCBFRN6M18) มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2552 นี้ และมีมูลค่าเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 10,000 บาทเช่นกัน

ขณะเดียวกัน บริษัทจะเปิดขายกองทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีอายุโครงการ 6 เดือนและ 12 เดือนเป็นหลัก เนื่องจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เนื่องจากยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยก่อนหน้านี้มีการออกกองทุนที่มีอายุโครงการ 9 เดือนมาด้วย แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับ 2 กองทุนข้างต้น ส่งผลให้บริษัทไม่ออกกองทุนดังกล่าวมาอีก

สำหรับกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้อายุโครงการ 6 เดือนจะสามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 2.5% ต่อปี ขณะที่กองทุนที่มีอายุโครงการ 12 เดือนจะสามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 3.0%ต่อปี

นางโชติกา กล่าวว่า ในช่วงก่อนหน้านี้มีการออกกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุโครงการ 6 เดือนออกมา เนื่องจากผลตอบแทนของตราสารหนี้ทุกช่วงอายุมีการปรับขึ้น และออกมารองรับลูกค้าบางส่วนที่ไม่ให้ความสนใจลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งนักลงทุนบางส่วนอาจจะลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากแล้ว รวมทั้งยังเป็นรองรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ครบกำหนดอายุโครงการด้วย

ส่วนกองทุน SCBFRN6M18 จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เสนอขายในต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนหรือตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี้ในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อง การลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กองทุนจะ เข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เป็นต้น   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย