Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ASTVผู้จัดการรายวัน2 มิถุนายน 2553
BTSโชว์ไตรมาสแรก225ล.             
 


   
www resources

โฮมเพจ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

   
search resources

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ, บมจ.
คีรี กาญจนพาสน์
Transportation
นายคีรี กาญจนพาสน์ กรรมการ แจ้งผลการดำเนินงานของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัทย่อยว่า บริษัททมีกำไรสุทธิ 224.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 20.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 204.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีผลกำไรจากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 43.3 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจากโครงการบ้านเอื้ออาทรเพิ่มขึ้นสุทธิ 29.1 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการเอื้ออาทรชลบุรี(นาจอมเทียน) และรายได้จากโครงการโรงแรมโฟร์พอยท์ เชอราตันสุทธิ 14.2 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารจัดการโครงการเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดจากการทำสัญญาขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้ของบีทีเอสซีและบันทึกกำไรรวมถึงดอกเบี้ยรับเป็นรายได้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้ 59 ล้านบาท ซึ่งในปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ พบว่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีซึ่งได้ประเมินไว้เมื่อปี 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้บันทึกโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการดังกล่าวซึ่งเคยบันทึกไว้ในบัญชีเป็นเงิน 45.6 ล้านบาท ซึ่งในปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว ในปีปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกปรับมูลค่าของการชำระดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่าที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ และบันทึกกำไรจากการชำระหนี้เป็นเงิน 142.6 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนไม่มีรายการนี้ แม้ปีนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นด้านพนักงานและมีค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการชะลอการลงทุนในโครงการกมลาบีช

อีกทั้งปีนี้ บริษัทได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จึงได้บันทึกปรับมูลค่าของการชำระดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่าที่ระบุไว้ ในแผนฟื้นฟูกิจการ และบันทึกกำไรจากการชำระหนี้เป็นเงิน 142.6 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว

พร้อมกันนี้ บอร์ดยังแจ้งรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจากปี 33-39 ค้างชำระ 5,679 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญไว้ 5,391 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ ขายสิทธิเรียกร้องในหนี้ของลูกหนี้รายหนึ่งกับบุคคลอื่นและบุคคลอื่นได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้ว ปัจจุบันมียอดค้างชำระลดลงเหลือ 5,000 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญไว้ 5,000 ล้านบาท

โดยบริษัทได้ติดตามให้ชำระหนี้ต่อเนื่อง ซึ่งลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 2,983 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกจดหมายทวงหนี้เป็นระยะ ขณะลูกหนี้อีกรายมียอดค้างชำระ 2,647 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการจ่ายหนี้ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ส่วนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่เหลือ 2,017 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ติดตามลูกหนี้สองรายที่มียอดค้างชำระรวมกัน 2,013 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินคดีไปพร้อมกับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้รายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีอื่น ๆ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย