Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มิถุนายน 2536
 
นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2536
1 ปีของประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง "ผมมาเพื่อลบคำสบประมาท"             
โดย จิตติมา คุปตานนท์
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารออมสิน

   
search resources

ธนาคารออมสิน
Banking
หากในช่วงเดือนกันยายน 2533 หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง ไม่ลงข่าวตัวเต็งตำแหน่งผู้ อำนวยการธนาคารออมสิน ที่จะมาแทน ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ในทำนองที่ว่า "ให้ไปขัดตาทัพหรือเป็นการให้โบนัสของคลัง เพราะประพันธ์มีอายุราชการเหลือเพียง 1 ปี ซึ่งคงทำอะไรไม่ได้มาก" แล้วผู้อำนวยการคนที่ 8 ของแบงก์ออมสิน คงไม่ใช่ชื่อ ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง อย่างแน่นอน

"ผมฮึดสู้ เพราะรู้สึกวามันท้าทายดี" ประพันธ์ กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมารับตำแหน่งผอ.แบงก์ออมสินทันทีที่อ่านพบข่าวดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่เห็นคำสั่งแต่งตั้งในตอนแรกแล้วรู้สึกอึดอัด เนื่องจากเหตุผลที่ว่า "ผมไม่อยากแย่งตำแหน่งใครเพราะรองเขาก็มี"

จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผอ.ธนาคารออมสินทุกคนล้วนเป็นคนที่ส่งมาจากกระทรวงการคลังทั้งสิ้น นับแต่

1. สวัสดิ์ โสตถิทัต (30 เม.ย. 2490 - 29 เม.ย. 2492)

2. พระยาเชาวนานุ-สถิติ (30 เม.ย. 2492-20 มี.ค. 2499)

3. พระเสริมพาณิชย์ (20 มี.ค. 2499-12 ธ.ค. 2500)

4. ม.ล.ปืนไทย มาลากุล (12 ธ.ค. 2500-8 ม.ค. 2515)

5. ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม (1 มี.ค. 2515-26 ก.พ.2518)

6. นายดุษฎี สวัสดิ์-ชูโต (16 พ.ค. 2518-30 ก.ย. 2528)

7. ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต (1 ต.ค. 2528-30 ก.ย. 2533)

8. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง (8 ต.ค. 2533-30 ก.ย. 2534)

9. นายวิบูลย์ อังสนันท (1 ต.ค. 34-ปัจจุบัน)

พนักงานจำนวนไม่น้อยของแบงก์กลับรู้สึก ยินดีที่ผอ.เป็นคนนอก โดยเฉพาะตั้งแต่สมัย

ม.ร.ว.จันทร์แรมศิริโชคเป็นต้นมา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมหลายสิ่งที่เป็นผลดีกับองค์กรนับแต่การสั่งให้สาขาของออมสินทุกแห่งติดแอร์ หรือการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เป็นต้น

"ณ วันนี้ผมว่าลูกหม้อของออมสินเองยังไม่มีใครเหมาะสมสักคน" พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายแสดงทัศนะกับ "ผู้จัดการ"

ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีที่ออมสินของประพันธ์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่ชัดเจนคือ การปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ออมสินก่อตั้ง โดยประพันธ์ให้เหตุผลสั้น ๆ ว่า "เพื่อรองรับกับการขยายตัวของออมสินในอนาคต"

พนักงานส่วนใหญ่เห็นชอบกับโครงสร้างใหม่นี้ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการกระจายออำนาจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ลดลงแล้ว ตำแหน่งงานใหม่ ๆ ในระดับสูงก็มีเพิ่มขึ้นกว่า 40 ตำแหน่ง ซึ่งประพันธ์ก็แต่งตั้งจนครบทันที กรณีสำนักสินเชื่อและการลงทุนที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นแค่กองผลประโยชน์ น่าจะเป็นคำอธิบายได้ดีถึงการมองการณ์ไกลและความกล้าตัดสินใจของอดีตผู้อำนวยการคนนี้

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆก็ก่อให้เกิดปัญหาได้หลายประการ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนในสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลูกหม้อเก่าแก่ของแบงก์รายหนึ่งกล่าวกับ "ผู้จัดการ"

"ท่านประพันธ์หาเงินฝากเก่ง ส่วนท่านวิบูลย์เก่งด้านการลงทุน" พนักงานคนเดิมกล่าวเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของผู้อนำวยการทั้งสองท่าน

ก็คงจะจริงดังการเปรียบเทียบข้างต้น เพราะในสมัยประพันธ์ได้มีกลยุทธ์การระดมเงินฝากจากประชาชนมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรางวัลสลากออกสิน หรือการออกออมทรัพย์แบบสงเคราะห์ชีวิต ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากเกินความคาดหมาย

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย