Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤศจิกายน 2553
“แผนดี พรีเซนต์เด่น เห็นทางรวย” เถ้าแก่ติดดาวปี 2             
 


   
www resources

โฮมเพจ สถานีโทรทัศน์ช่องเถ้าแก่

   
search resources

SMEs
TV Program
เถ้าแก่แชนแนล, บจก.
โครงการเถ้าแก่ติดดาวปี 2 เพิ่มเติมความเข้มข้นในการเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับการเป็นเถ้าแก่ที่ได้รับการติดดาว มีความเก่งกาจรอบด้านในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นในด้านการสร้างตราสินค้า การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และเกื้อกูลชุมชน ความเป็นยอดนักสู้กล้าพลิกแพลงกลยุทธ์การบริหาร ความโดดเด่นด้านนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุภาวดี เวศยพิรุฬย์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ กล่าวว่าโครงการเถ้าแก่ติดดาวในปีแรกได้รับการตอบรับเเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของเครือข่ายร่วมโครงการในลักษณะ 4 ประสานก็คือ สถาบันภาครัฐคือ สสว. สถาบันการเงิน คือ KBANK สถาบันการศึกษาคือ CMMU และภาคเอกชน 2 หน่วยงานร่วมของเราก็คือ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ซึ่งทุกหน่วยงานนี้ยังคงให้การสนับสนุนต่อ และในปีนี้มี AIS เป็นพันธมิตรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้กิจกรรมคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

“สำหรับรางวัลในปีนี้มีการปรับให้กระชับมากขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาที่ได้มีการมอบรางวัลไปนั้น มีบางรางวัลที่บางหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศได้ทำไว้ก่อนหน้า เราก็ถือว่าได้มีโอกาสทำเสริมไปเมื่อปีที่แล้ว สำหรับปีนี้เงื่อนไขของรางวัลยังคง คล้ายคลึงกัน แต่ชื่อเรียกของรางวัล เราจะมอบรางวัลเถ้าแก่ติดดาวเพียงกิจการเดียวเท่านั้นที่มีความเป็นที่สุดแห่งปี”

นอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลชมเชยตามประเภทเนื้อหารายการของทางสถานีฯ ที่เราเห็นว่า น่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการใน 4 สาขา ประกอบด้วย รางวัลบริหารธุรกิจแนวพุทธ ซึ่งเป็นการผนวกรางวัลในปีที่แล้วคือ CSR และเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลต่อไปคือรางวัลด้านนวัตกรรม ซึ่งปีนี้เราใช้ชื่อว่า รางวัล I-innovation ซึ่งเป็นรายการของทางสถานีฯ ที่ส่งเสริมด้าน ICT และ INNOVATION รางวัลประเภทที่ 3 คือรางวัลพลิกตำราสู้ ซึ่งก็คือรางวัลเถ้าแก่ยอดนักสู้จากปีที่แล้ว รางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลเถ้าแก่พารวย ซึ่งก็คือรางวัลการสร้างแบรนด์เมื่อปีที่ผ่านมา

พีรเวท กิจบูรณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการเถ้าแก่ติดดาวเป็นโครงการที่จะยกระดับผู้ประกอบการ ให้เข้ามาตรฐานในระดับอาเซียน และตอบรับกับการเปิดเสรีอาเซียนด้วย

กิจกรรมแรกที่ทางโครงการจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการเถ้าแก่ติดดาวครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ได้แก่ งานสัมมนาในหัวข้อ “แผนดี พรีเซนต์เด่น เห็นทางรวย” ซึ่งพันธมิตรทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจที่มีต่อผู้ประกอบการ SMEs จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญนี้ขึ้น โดยการเขียนแผนธุรกิจนี้ยังเป็นหนึ่งในกติกาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่ติดดาวอีกด้วย

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจว่าการจะมีธุรกิจที่ดีและเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น แผนธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ประกอบการ SME จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการทำธุรกิจ เพราะแผนธุรกิจจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้ไปสู่ยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจในการเขียนแผนธุรกิจ ก็สามารถมารับคำปรึกษาจากธนาคารกสิกรไทยได้ตลอดเวลา

บุริม โอทกานนท์ ประธานหลักสูตรการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะกรรมการของโครงการ ระบุว่า การเขียนแผนธุรกิจได้นั้นก็เหมือนกับการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมกับรางวัลเถ้าแก่ติดดาวในปีนี้ในขั้นต้น ซึ่งจะคัดเลือกมาจากการเขียนแผนก่อนว่า องค์กรนั้นๆ มีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกด้านหรือไม่

นอกจากจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการได้แล้ว การเขียนแผนธุรกิจยังเหมือนเป็นการทำการบ้านที่ผู้ประกอบการสามารถขยายความตอบตัวเองได้ว่าองค์กรมีความโดดเด่นในด้านใด ทำให้สามารถทำความได้เปรียบคนอื่นได้อย่างชัดเจน   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย