Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์16 ธันวาคม 2553
ไนกี้เปิดตัวซอฟต์แวร์ ออกแบบเสื้อผ้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม             
 


   
search resources

Software
ไนกี้ (ประเทศไทย), บจก.
แม้ไนกี้จะได้ชื่อว่าเป็นกิจการรองเท้าชั้นนำระดับโลกที่คู่แข่งรายอื่นทาบไม่ติด แต่ไนกี้ก็ยังคงแสดงถึงความพยายามในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมของตน

เมื่อไม่นานมานี้ ไนกี้ได้เปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Environmental Apparel Design Tool หรือการใช้ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือออกแบบเสื้อผ้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ว่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างไนกี้กับผู้ประกอบการหลายราย เพื่อที่จะหาทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่น น้ำมันหรือน้ำ ลง ซึ่งตัวโครงการดำเนินการมากว่า 7 ปีแล้ว ด้วยเงินลงทุนกว่า 6 ล้านดอลลาร์

โดยตัวซอฟต์แวร์จะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถประเมินผลได้เป็นรายนาทีว่า ผลการออกแบบแต่ละแบบของตนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน จัดทำเป็นลำดับคะแนนสกอร์ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการออกแบบเสื้อผ้าที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด

แนวคิดของการจัดทำโครงการนี้ มาจากการรับรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยลง และการประกอบการจะต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ต้องควบคุมปริมาณคาร์บอนให้มากที่สุด และต้องหาทางใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์สามารถปรับเปลี่ยนงานออกแบบของตนได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันด้วย

การที่ไนกี้ทำโครงการนี้ในลักษณะการร่วมมือกับผู้ประกอบการอื่นด้วย เพราะต้องการให้โครงการนี้เป็นการจัดหานวัตกรรมแบบเปิด และยินดีให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถสร้าง ต่อยอด และยกระดับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าโดยรวม

นอกจากนั้น ไนกี้ยังมีความเชื่อว่าการจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจริงๆ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทุกรายจะต้องเริ่มให้ความสำคัญกับกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ ริเริ่มแนวคิดในการผลิตสินค้า ไม่ใช่ไปสนใจเฉพาะการตามแก้ไขปัญหาในภายหลัง หลังจากสินค้าออกมาวางจำหน่ายแล้วอย่างที่ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมใช้กันตอนนี้ เช่น การใช้กระเป๋าผ้า หรือการรีไซเคิลสินค้า

จากการดำเนินโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ไนกี้เปิดเผยว่า ผลลัพธ์ได้พิสูจน์ว่าได้สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ไนกี้อย่างมาก และได้มีส่วนช่วยไนกี้ในการสร้างสรรค์สินค้าที่มีความสอดคล้องมากขึ้นในด้านมาตรฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเปิดตัวเครื่องมือซอฟต์แวร์ ช่วยในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการออกแบบ และเปิดให้ผู้ประกอบการอื่นสามารถเอาไปใช้ในงานออกแบบได้อย่างไม่มีข้อจำกัดนี้ เป็นนโยบายใหม่ของไนกี้ในการชักจูงให้ผู้ประกอบการอื่นยอมรับและสนับสนุนในการดูแลสิ่งแวดล้อม และยังหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทั้งหลายหันมาร่วมมือร่วมแรงกันสร้างมาตรฐานโลกในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายในวงการ

นอกจากนี้หากเป็นไปได้อาจจะนำมาตรฐานนี้ไปใช้ในกระบวนการขั้นการริเริ่มหรือออกแบบในอุตสาหกรรมหลากหลาย ไม่ใช่เพียงการออกแบบในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว และทำให้เกิดสินค้าที่ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นไปอย่างยั่งยืน

ผลงานสำคัญของโครงการนี้ของไนกี้ที่เป็นรูปธรรมก็คือ การใช้เครื่องมือแสดงระดับและลำดับของการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบเสื้อผ้านักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านไป และทำสถิติของเสื้อผ้าที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการออกแบบที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลเลยทีเดียว เพราะเสื้อผ้าที่ใช้ในเวิลด์คัพ 2010 ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล 100% ด้วยการเอาขวดน้ำพลาสติกมาใช้ 13 ล้านใบ

นอกจากนั้นเฉพาะปีที่แล้วเพียงปีเดียว ไนกี้เพิ่มปริมาณวัสดุที่มาจากกระบวนการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 2 เท่า จนช่วยประหยัดขยะจากขวดพลาสติกได้ 82 ล้านใบ

หากผู้ประกอบการเสื้อผ้าทุกรายให้ความร่วมมือในการผลิตเสื้อผ้าจากวัสดุจากขยะโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเพียง 1 ใน 3 ของวัสดุที่ผลิตเสื้อผ้าทั้งหมด ปริมาณความต้องการวัสดุจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมากกว่าปริมาณการผลิตขวดพลาสติกในขณะนี้ทั้งโลก

การเปิดตัวซอฟต์แวร์แบบ open-source ครั้งนี้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า และยังนึกถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นแบบไม่ปิดกั้นและแบ่งปันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างจริงใจ เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์แบบ win-win solution ต่อชาวโลกทั้งหมด

การริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์การประเมินระดับการทำลายสิ่งแวดล้อมในงานการออกแบบสินค้าของไนกี้ เป็นการบูรณาการทั้งเรื่องการดูแลน้ำ การใช้สารเคมี การประหยัดพลังงาน และการลดปริมาณขยะมาไว้ในงานออกแบบเพียงขั้นตอนเดียว ปริมาณวัสดุที่จะต้องใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมีเหลือใช้ในระยะยาว ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีความยั่งยืนอีกนาน

ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ ไม่ได้มีเฉพาะผู้ผลิตเสื้อผ้าเท่านั้น ห้างค้าปลีกเสื้อผ้าชั้นนำของอังกฤษอย่าง มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ ก็ได้ร่วมมือกับไนกี้ในโครงการนี้อย่างใกล้ชิดมานานหลายปี ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ ทำให้อุตสาหกรรมของตนดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ตอนนี้ เครื่องมือประเมินการทำลายสิ่งแวดล้อมในขั้นการออกแบบของไนกี้ กำลังเตรียมที่จะขยายผลไปใช้ในงานออกแบบรองเท้ากีฬาของไนกี้ในปี 2011 ด้วยแล้ว

นอกจากนั้น ไนกี้ได้พัฒนาตลาดบนเว็บไซต์หรืออี-มาร์เกตที่เปิดให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถแสดงความร่วมมือ เปิดเผย หรือแบ่งปันความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นโมเดลและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย