Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา สิงหาคม 2554
งาน “สืบ” ตำนาน “คนรักษ์ป่า”             
โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย
 


   
www resources

โฮมเพจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

   
search resources

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Environment
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงครบรอบการจากไปของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้สืบสานตำนานคนรักษ์ผืนป่า จัดงานครบรอบกระตุ้นเตือนผู้คนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไหลเวียนในความรู้สึกอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 21

เป้าหมายการจัดงานแต่ละครั้งก็เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ผลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนผู้รับหน้าที่ในการสานต่อแนวคิดของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงดวยการทำอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อต้องการจุดระเบิดในสำนักของคนไทยให้ใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

สืบแสดงเจตนารมณ์ผ่านการทำอัตวินิบาตกรรมเพื่อแสดงจุดยืนในการ “รักษาป่าผืนใหญ่ ไว้ให้คนไทยทั้งชาติ” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มูลนิธิใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีบทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่าและรณรงค์คัดค้านโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร รวมตลอดถึงแนวผืนป่าตะวันตก และแหล่งธรรมชาติอื่นๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าตะวันตก มีกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสาธารณชนในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกอย่างสม่ำเสมอ ยังคงบทบาทในการเป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่เรื่องราวและแนวคิด ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร ดังเช่นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้

การจัดงาน “โครงการ รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร จากป่าสุ่เมือง” ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยใช้งบประเมาณในการจัดงานทั้งสิ้นกว่า 5 แสนบาท

ภายในงานประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมที่คิดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของป่าสู่คนเมือง เช่น การเสวนาวิชาการ “จากป่าสู่เมือง” การฉายภาพยนนตร์จากโครกงาร “หนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก” การเสวนาหนังสั้นกับงานอนุรักษ์ กรนำเสนอข้อมูลวิชการเกี่ยวกับการจัดการมรดกโลกป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่เสือโคร่ง นกเงือก ไปจนถึงหัวข้อเกี่ยวกับป่าและสังคมอย่างสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากร ธุรกิจสีเขียว ระบบนิเวศ ทะเลไทย ทำไมต้องค้านเขื่อน เป็นต้น

รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คาดหวังว่า ผลที่ได้รับจากกิจกรรมในปีนี้จะได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวมูลนิธิ ต่อสังคม และต่อแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมูลนิธิได้ประโยชน์ในการเผยแพร่การทำงานผ่านแนวคิดและชีวิตของสืบ นาคะเสถียร ทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของประเทศไทยในด้านต่างๆ จากข้อมูลวิชาการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้นด้านอนุรักษ์ จากการประกวดหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตกที่จะใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งหวังว่ากิจกรรมที่ผู้คนได้รับรู้มากขึ้นนี้ จะทำให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงความคาดหมายที่จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย