Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2529
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2529
สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ กับอีบีซีไอ เริ่มต้นกันจากไม่มีจนวันนี้เริ่มมีแล้ว             
 


   
search resources

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
Consultants and Professional Services
เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนท คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เส้นทางชีวิตของสายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ เป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมาก

สายัณห์อยู่ในระบบโรงเรียนเพียงประถมปีที่ 7 ก็ลาออกมายึดอาชีพเป็นออฟฟิศบอยเงินเดือน 150 บาทกับโรงแรมทรอคเดโร

ทำงานตอนกลางวันเรียนกวดวิชาตอนกลางคืนจนสอบผ่าน ม.ศ. 3 และ ม.ศ. 5 ด้วยการสอบเทียบแล้วได้เข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พร้อม ๆ กับเขยิบฐานะจากออฟฟิศบอยมาเป็นโอเปอเรเตอร์ของโรงแรม

สมัยเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์สายัณห์เป็นนักกิจกรรมตัวยงคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสัมมนาแล้ว หาคนทำเกินหน้าเขายากมาก

ส่วนงานอาชีพก้าวหน้าตามลำดับ คือจากโอเปอเรเตอร์ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นไนท์เมเนเยอร์ และเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเมื่อสายัณห์สำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว

สำเร็จโดยมีเกียรตินิยมพ่วงท้ายอีกด้วย สายัณห์อยู่โรงแรมทรอคเดโรอีกพักใหญ่ ๆ ก็ลาออกมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่บริษัทยูไนเต็คมอเตอร์เวิร์ค

ใช้เวลาว่างไปเรียนหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาโท MASTER IN MARETING ที่ธรรมศาสตร์ พอต้นปีนี้ก็ลาออกจากบริษัทยูไนเต็ดมอเตอร์เวิร์ค เพื่อเตรียมสร้างธุรกิจของตัวเองซึ่งคิดและ

วางแผนมาเงียบ ๆ นานพอสมควร

และเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2529 ธุรกิจส่วนตัวของสายัณห์ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนท คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ อีบีซีไอ ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อาคารเอ็กซ์เซล ถนนนเรศ สี่พระยา ท่ามกลางแขกเหรื่อมากหน้าหลายตาทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง-ดร. สุบิน ปิ่นขยัน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีให้

"เราจะพยายามทุกวิถีทางในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจสังคม และจะนำความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมประเทศชาติ โดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน" สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ พูดถึงปณิธานของอีบีซีไอให้ฟัง

บริษัท อีบีซีไอของสายัณห์นั้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ 5 ประการใหญ่ ๆ ด้วยกัน

ประการแรก รับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร การออกของ การส่งออก การขอรับการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้าและภาษีการค้า

ประการที่สอง รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับดำเนินอรรถคดีทุกประเภท ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด รับดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด และนำจับตามหมายจับในคดีอาญา รับดำเนินการจดทะเบียนทุกประเภท งานขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งการชี้แจงอุทธรณ์ และดำเนินคดีภาษี

ประการที่สาม รับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์

ประการที่สี่ รับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีด้านการประชาสัมพันธ์

ประการที่สี่ รับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการการฝึกอบรมพัฒนาการด้านการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน (EMPLOYEE DEVELOPMENT)

และประการที่ห้า ดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพิธีการศุลกากร กฎหมายและภาษีอากร

ถ้ามองการให้บริการของอีบีซีไอ ควบคู่ไปกับนโยบายส่งเสริมการส่งออกและนโยบาย

ส่งเสริมการส่งออกและนโยบายส่งเสริมการส่งออกและนโยบายการเพิ่มผลผลิตของภาครัฐบาล

ซึ่งพยายามจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนแล้ว ที่ต้องนับว่าสอดคล้องต้องกันอย่างยิ่ง

"คือที่ผ่านมาจากภาพพจน์ของธุรกิจชิปปิ้งถูกมองไปในทางเลวร้ายมาก ส่วนขั้นตอนของพิธีศุลกากรทางพ่อค้านักธุรกิจจำนวนมากก็รู้สึกมันยุ่งยากมาก ไม่สะดวก เราก็คิดว่าเราจะเป็นคนกลางที่จะทำให้ภาพพจน์มันดีขึ้น และสะดวกขึ้น ทั้งนี้เรามีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อยู่พร้อมสรรพไม่ว่าจะเป็นพิกัดภาษีสินค้าประเภทไหน ใช้บริการจากเราก็จะสะดวกรวดเร็ว ส่วนงานด้านการพัฒนาพนักงานนั้นก็เป็นงานพัฒนาทรัพยากรคน ซึ่งก็จะมีผลไปถึงการเพิ่มผลผลิตโดยตรง ในวันที่ 25 เมษายน ก็จะมีการจัดสัมมนาครั้งแรกของอีบีซีไอในหัวข้อเทคนิคการลดต้นทุนสินค้าและเพิ่มกำไรในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่โรงแรมตวันนาเชอราตัน... สายัณห์บอกกับ "ผู้จัดการ"

สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ เป็นคนสู้ชีวิตที่ทำอะไรทำจริง และไม่เคยทำสิ่งใดโดยขาดการวางเป้าหมายเรียนรู้และจัดทำแผนปฏิบัติ

เขาเคยตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะต้องก้าวมามีตำแหน่งระดับผู้จัดการภายในอายุ 28 และก็เป็นจริงมาแล้ว

วางเป้าหมายต่อมาว่าเมื่ออายุ 40 จะต้องมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการที่สร้างสรรค์สังคมด้วย ก็ตรงนี้แหละที่เขาพลาดไปถนัด เพราะกิจการของสายัณห์ก็คืออีบีซีไอนั้นก่อรูปขึ้นมาเมื่อสายัณห์อายุ 36 ปีเท่านั้น ก็คงมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่อยากจะพลาดแบบนี้บ้างเป็นแน่

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย