Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มีนาคม 2555
“แม่สอด” เมืองคู่แฝดที่ยังรอวันตกผลึก             
โดย เอกรัตน์ บรรเลง
 

   
related stories

มิงกาลาบา-ซินจ่าว เมื่อ East มาบรรจบ West
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”

   
search resources

Economics
International
Myanmar
East-West Economic Corridor
หลายเดือนมานี้ “แม่สอด” ดูเหมือนจะเป็นจุดหมายปลายทางของใครต่อใคร มากหน้าหลายตา ทั้งฝ่ายการเมือง นักธุรกิจ พ่อค้าทั่วไป จนคนในท้องที่รับแขกกันแบบ “หัวกระได” ไม่แห้งเลยทีเดียว

ตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงของไทยนำเสนอ “แม่สอด-เมียวดี” เป็น 1 ในพื้นที่เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ใหม่ต่อที่ประชุม 4th GMS Summit เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 ที่พม่า ทำให้ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติเทียวลงพื้นที่แบบถี่ยิบ พร้อมธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์บนที่ดินใน อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากแห่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่เว้น แต่ละวัน

ดูตามภูมิศาสตร์แล้ว อ.แม่สอด ถือเป็นประตูเชื่อมพม่า ที่เร่งเปิดประเทศและเตรียมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างเป็นระบบ สร้างมิติใหม่ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ EWEC รวมถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (The Ayeya-wady-Chao Phraya-Mekong Economic Coopera-tion Strategy: ACMECS) รอรับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้า

ขณะนี้พม่าเริ่มดำเนินการพัฒนาเมืองเมียวดี รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจริงจัง

เมื่อดูถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่สอด ชายแดนฝั่งตะวันตกของไทยให้เป็นเมืองเศรษฐกิจคู่แฝดกับเมียวดีในวันนี้ ดูเหมือนว่ายังไม่ตกผลึก 100%

จริงอยู่...หากใครเดินทางผ่านถนนสายตาก-แม่สอดระยะ ทาง 86 กิโลเมตร ในวันนี้จะพบว่ามีการปรับปรุงขยายเป็นถนน 4 เลน เป็นช่วงๆ ตามที่มีเงินงบประมาณลงมาแต่ละปี โดยระยะแรก 12 กิโลเมตร จากปากทางแม่สอด-ลานสางสร้างเสร็จแล้ว ระยะที่ 2 จากวงเวียน-พระวอ ระยะทาง 13 กิโลเมตร กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2556 ส่วนระยะที่ 3 และ 4 คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เนื่องจากติด ขัดปัญหาด้านงบประมาณ

ยกเว้นรัฐบาลจะจัดงบพิเศษเข้ามาก็สามารถก่อสร้างให้เสร็จได้ภายใน 2 ปี

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนในพื้นที่ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากการขยายถนนเป็น 4 เลน ด้วยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาที่ลาดชัน ลดระยะทางลงจาก 86 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงศึกษาสำรวจข้อมูลแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณ 18,000-20,000 ล้านบาท เนื่องจากเส้นทางสายนี้จะเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อไทยก้าวไปเป็น 1 ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“ลงทุน 20,000 ล้านบาทแลกกับมูลค่าการค้าที่ขณะนี้อยู่ที่เดือนละ 3,000 กว่าล้าน รวมปีละกว่า 30,000 ล้านบาท ถือ ว่าคุ้ม เพราะตัวเลขไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเมื่อ พม่าเปิดประเทศ ถนนหนทางในพม่าจะได้ รับการพัฒนามากขึ้น” บรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก บอก

เพียงแต่โครงการนี้ยังอยู่ในขั้น “ข้อเสนอ” เท่านั้น

ขณะที่ความพยายามผลักดันโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อทำให้ “แม่สอด” เป็นเมือง คู่แฝดอย่างแท้จริงกับ “เมียวดี” ทำให้ “แม่สอด” เป็นประตู ตะวันตกของไทยเชื่อมอาเซียน-ยุโรป คู่กับเมียวดี ชุมทางตะวันออกของพม่า ตามแนว EWEC นั้น หอการค้าจังหวัด ตากได้เสนอต่ออลงกรณ์ พลบุตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ การค้า สัญจร เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจไทย ครั้งที่ 3/2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ในระยะที่ผ่านมา มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งไทย พม่า ลงพื้นที่ดูจุดก่อสร้างสะพานบริเวณท้ายบ้าน วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด รวมถึงวางแนวทางกัน พื้นที่อีกกว่า 5,600 ไร่ ขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม สำหรับประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คือ เร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2, เร่งรัดดำเนินโครงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งศูนย์ OSS และศูนย์โลจิสติกส์ รวมทั้งคลังสินค้า ตามแนวเส้นทางสะพานแห่งที่ 2, จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดนไทย-พม่า

พร้อมกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นจากกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษา พิจารณา ส่งเสริมการค้าชายแดน การลดต้นทุน แนวทางการรองรับปริมาณจราจรเชื่อมโยง EWEC การสร้างสะพานแห่งที่ 2 และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ ACMECS, GMS ไปยังคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2553 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง โดยเห็นชอบตามหลักการที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 3 ข้อ คือ อนุมัติในหลักการแนวทางการจัดตั้งเขต เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดน ไทย-พม่า, เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีหน่วย งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ในส่วนของการเร่งรัดคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการในเรื่องการใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดของคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และอนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้จ่ายจากงบประมาณรายงานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 14,044,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษแม่สอด

วันที่ 27 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีคำสั่งที่ 282/2554 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการดำเนินโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อให้กำหนดขอบเขตการจ้างของโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษแม่สอด, กำกับการดำเนินโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือน และปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมอบหมาย

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 599/2554 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 แต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดพิจารณา ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี, พิจารณาศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อให้การจัดตั้งเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ, ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเขตเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ เพื่อรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยและยกร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อสามารถให้ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชาย แดนบริเวณชายแดนอื่นตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งตามแนวทางดังกล่าว เมื่อภาครัฐ เดินหน้าและเร่งรัดให้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาครัฐ ควรพร้อมเข้ามาให้บริการแบบ One stop service เพื่อสร้างเป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ต่อไป

“ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ มองข้ามผลทางการเมือง” บรรพตย้ำ

ปรากฏว่าหลังการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง มีการเปลี่ยนรัฐบาล ได้มีความพยายามรื้อฟื้นมติคณะรัฐมนตรีปี 2547 ตั้งแต่สมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบให้พื้นที่ชายแดน 3 อำเภอของจังหวัดตาก คือ แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ให้เข้ามารวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวางเป้าหมาย ให้เป็นศูนย์รวมแรงงานต่างด้าว สร้างความ ได้เปรียบเพื่อดึงดูดการลงทุนเป็นหลัก

ทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะสิ้นสภาพทันที เมื่อชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และคืนสิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่พม่าเพราะการลงทุนผลิตสินค้าในพม่า จะมี “แต้มต่อ” เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าแรงถูกเพียงอย่างเดียวทันที

ซึ่งเวลานั้นจะมาถึงในอีกไม่นานนี้แน่นอน   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย