Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กรกฎาคม 2555
 
นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2555
ยุคสินค้าช่วยโลก             
โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย
 

 
Charts & Figures

ลูกค้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยของดูปองท์ (มิถุนายน 2555)


   
www resources

Dupont Homepage

   
search resources

ดูปองท์ (ประเทศไทย), บจก.
Electricity
ดูปองท์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2345 (ค.ศ.1802) เน้นการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ทำธุรกิจในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจเคมี อาหารและการเกษตร การก่อสร้าง การสื่อสาร และการขนส่ง

ในระยะปัจจุบันเทรนด์การตลาดของดูปองท์เน้นไปในทิศทางเดียวกับองค์กร ส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการคิดสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้คนในด้านต่างๆ ที่นำไปสู่การลดการพึ่งพิงการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล และนำเสนอนวัตกรรมรักษ์โลกให้มากขึ้น เพราะตอบโจทย์ทั้งธุรกิจที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระแสการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ตลาดไทย

ในยุคที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีการขยายตัวมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบของพลังงานที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ทำให้ความต้องการอุปกรณ์อย่างแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สูงขึ้นตามไปด้วย ดูปองท์ก็มีบริษัทในเครือ ชื่อ ดูปองท์ อพอลโล เริ่มเข้าไปผลิต PV หรือแผงโซลาร์โฟโต้โวลทาอิคแบบฟิล์มบางซิลิกอนในจีนทั้งที่ฮ่องกงและเซินเจิ้น เพื่อตอบสนองตลาดนี้ทันทีตั้งแต่ปี 2551

การเข้ามาตั้งฐานผลิตในจีนของดูปองท์มีเป้าหมายที่จะส่งสินค้าเข้ามาทำตลาดในไทยโดยตรง เพราะศึกษานโยบาย ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทยแล้วพบว่าไทยมีแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกในช่วงปี 2555-2564 ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีการปรับเป้าหมายผลิตและใช้พลังงานทดแทนรวมจาก 20% เป็น 25% ซึ่งปัจจุบันการผลิตส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมันและก๊าซเป็นหลัก

“เรามองว่านี่คือโอกาสของดูปองท์ในตลาดไทย ซึ่งเราจะใช้เป็นฐานบุกตลาดอาเซียนด้วยต่อไป เชื่อว่าภายในปี 2558 ราคาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะใกล้เคียงกับราคาจากไฟฟ้าที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งจะมีผลให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุน และขยายโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น สถิติทุกวันนี้ทั่วโลกก็มีการใช้ PV มากถึง 40% ของประชากรเกือบ 7 พันล้านคนแล้ว” นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ ประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูล

ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแสงอาทิตย์ในไทยว่า มีความเข้มของแสงอาทิตย์เฉลี่ย 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน เป็นระดับที่ถือว่ามีศักยภาพมากพอที่จะนำมาใช้ลดการพึ่งพาพลังงานประเภทฟอสซิลได้ดี จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ผลิตไฟแทนฟอสซิลเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนโดยตรง

ผลจากโฟกัสที่ตลาดไทยนับแต่มีโรงงานผลิตในจีน ล่าสุดดูปองท์ได้ลูกค้าจากกลุ่มผู้พัฒนาพลังงานทดแทนในไทย 2 โครงการ ในการติดตั้ง PV ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่จังหวัดชัยภูมิ และบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี รวมกำลังการผลิต 22.75 เมกะวัตต์

ชัค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูปองท์ อพอลโล ที่เดินทางมาร่วมในงานทำสัญญากับโครงการในไทยที่ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ในเมืองไทย กล่าวถึงจุดเด่น PV ของบริษัทที่ผลิตในประเทศจีนว่า เป็นแผงที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของไทย เพื่อให้ตอบสนองกับแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นและคงที่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 8.7 เมกะวัตต์ ที่บริษัทเคยติดตั้งให้กับบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด

“แอล โซลาร์ 1 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการระดับเมกะวัตต์โครงการแรกที่ดูปองท์ อพอลโล ร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศกับกลุ่มล็อกซเล่ย์ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ผลการดำเนินงานพบว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้แสดงอัตราการผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) ที่มีประสิทธิภาพและคงที่นับตั้งแต่เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ทำให้เรามั่นใจว่าผลของการลงทุนระยะยาวของเรามาจากระบบพีวีที่ไว้วางใจได้”

ชัค ซูกล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับตลาดกรีนเอ็นเนอยีในไทยถือว่าเพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจัง และบริษัทมีเป้าหมายว่าจะร่วมกับพันธมิตรในไทยเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานทดแทนนี้ให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่านี่คือแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่ยั่งยืนได้ทางหนึ่ง และผลที่เห็นสัมผัสได้ทันทีคือการสร้างประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ช่วยลดการพึ่งพาของโลกในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นต้นเหตุของมลพิษได้ทันทีเช่นกัน   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย