Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ พฤศจิกายน 2546
 
นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2546
บทบาทของ Visa             
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
 

   
related stories

บัตรใบที่ 3 ในกระเป๋า
ข้อมูลบุคคล สมบูรณ์ ครบธีรนนท์

   
www resources

โฮมเพจ วีซ่า

   
search resources

วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
Credit Card
- Visa เป็นองค์กรที่ให้บริการระบบชำระเงินระดับโลก ซึ่งมีสถาบันการเงินและธนาคารเป็นสมาชิก Visa มิได้เป็นผู้ออกบัตรหรือนำเสนอบริการทางการเงินให้แก่ผู้ถือบัตรและร้านค้าโดยตรง แต่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชำระเงินและบริหารตราสัญลักษณ์ Visa ซึ่งสถาบันการเงินสมาชิกของ Visa สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์บัตรชำระเงินที่ตนให้บริการ

- Visa มีบทบาทหลักในการส่งเสริมให้ตราสัญลักษณ์ Visa เป็นที่รู้จักและบริหารจัดการระบบเครือข่ายการชำระเงินทั่วโลกซึ่งรู้จักกันในนาม เครือข่าย VisaNet ธนาคารสมาชิกสามารถใช้เครือข่ายดังกล่าวเพื่อการอนุมัติการทำรายการและการส่งรายการ ไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตร

- Visa เป็นองค์กรเอกชนที่แสวงหากำไร ซึ่งมีสถาบันการเงิน 21,000 แห่งทั่วโลกเป็นผู้ถือหุ้น Visa มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน ที่เป็นสมาชิกและผู้ถือบัตร

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Visa ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารสมาชิกในรูปของค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ Visa จึงมิได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตรหรือร้านค้าแต่อย่างไร เนื่องจากธนาคารสมาชิกของ Visa เป็นผู้ติดต่อทำสัญญาโดยตรงกับผู้ถือบัตรและร้านค้า

- Visa วัดความสำเร็จของตนจากความสามารถที่จะเข้าไปแทนที่เงินสดและเช็ค รวมทั้งการให้ความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ถือบัตรและร้านค้าที่รับบัตร Visa

- รูปแบบบริการที่ Visa ให้แก่ธนาคารสมาชิกประกอบด้วยการพัฒนารูปแบบการชำระเงินที่เป็นสากล ระบบการชำระเงินสำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่และทันสมัย ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และการบริหารตราสัญลักษณ์ Visa ให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลก ธนาคารสามารถนำตราสัญลักษณ์ Visa ไปใช้สร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

- Visa ให้บริการด้านการชำระเงินแก่ธนาคารสมาชิก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ธนาคารผู้ออกบัตร (issuer) และธนาคารที่ให้บริการร้านค้าในการรับบัตร (acquirer)

Issuer คือสถาบันการเงินซึ่งออกบัตรให้แก่ผู้บริโภค ธนาคารผู้ออกบัตรวัดผลสำเร็จจากจำนวนผู้ถือบัตรรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น และการชำระเงินผ่านบัตรที่เพิ่มขึ้น แหล่งรายได้หลักของธนาคารผู้ออกบัตรคือ ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารผู้ออกบัตรนี้จะดำเนินธุรกรรมแลติดต่อโดยตรงกับผู้ถือบัตร

Acquirer คือธนาคารที่อำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าในการรับบัตรชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต รายได้หลักของธนาคารเหล่านี้คือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากร้านค้า โดยคำนวณจากปริมาณการชำระเงินผ่านบัตรที่ผู้ถือบัตรชำระ ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งๆ ธนาคารที่ให้บริการร้านค้าในการรับบัตรจะดำเนินธุรกรรมและติดต่อกับ ร้านค้าต่างๆ โดยตรง

สำหรับในประเทศไทย ธนาคารสมาชิกของ Visa บางรายทำหน้าที่เป็นทั้ง Issuer และ Acquirer เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทบัตรกรุงไทย ส่วนธนาคารอื่นๆ ทำหน้าที่เป็น Issuer เพียงอย่างเดียว

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย