Bridge

โดย ไพเราะ เลิศวิราม
นิตยสารผู้จัดการ( มกราคม 2547)กลับสู่หน้าหลัก

ไม่ใช่ชื่อสะพานที่ไหน แต่เป็นชื่อโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 6 ราย

ประกอบด้วยเอไอเอสของไทย Singtel จากสิงคโปร์ OPTUS จากออสเตรเลีย Bharti จากอินเดีย Telekomsell จากอินโดนีเซีย Globe จากฟิลิปปินส์ ทั้งหมดนี้เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ Singtel ทั้งสิ้น

การร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างยิ่งยวดที่ผู้ให้บริการทั้ง 6 ราย จะใช้ฐานลูกค้า 60 ล้านราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของตัวเองในภาวะที่ตลาดอิ่มตัว

"สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือ การที่เราสามารถขยายฐานลูกค้าจาก 13 ล้านราย เพิ่มเป็น 60 ล้านรายทันที" กฤษณัน งามผาติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส

ประโยชน์ที่ผู้ให้บริการทั้ง 6 รายจะได้รับคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ซื้อเครื่องลูกข่ายร่วมกันด้วยวอลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง

ผู้ให้บริการทั้ง 6 ราย จะร่วมกันคิดบริการเสริมใหม่ๆ สร้างแรงจูงใจให้มีการใช้งานมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในภาวะที่ตลาดโทรศัพท์มือถืออิ่มตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรือ International Roaming (IR)

"เป็นลักษณะเดียวกับ Star Alliance ของสายการบินที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่งเราต้องมาคิดว่าจะทำในรูปแบบไหน"

กฤษณันยกตัวอย่างแรก กรณีลูกค้าเอไอเอสทำโทรศัพท์เคลื่อนที่หายในต่างประเทศ ไปที่เคาน์เตอร์ของโอเปอเรเตอร์ในโครงการ Bridge เพื่อนำโทรศัพท์มือถือ และ sim สำรองไปใช้ได้ทันทีเป็นตัวอย่างบริการที่จะเกิดขึ้น

นอกจากโอเปอเรเตอร์ 6 ค่ายนี้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันที่มี Singtel ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว เป้าหมายต่อไป คือ การร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ

ที่แล้วมาการร่วมมือระหว่างโอเปอ เรเตอร์จะลักษณะการทำ International Roaming ร่วมกัน คือมีข้อตกลงเก็บอัตราค่าบริการการใช้ เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในต่างประเทศกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.