ปตท.ฮุบบ.ร่วมทุนซูบิคเบย์


ผู้จัดการรายวัน(24 ธันวาคม 2546)กลับสู่หน้าหลัก

ปตท.สบช่องพันธมิตรร่วมทุน "El Paso" ถอน ตัวจากธุรกิจน้ำมันในฟิลิปปินส์ โดยเซ็นสัญญาซื้อหุ้นบริษัทร่วมทุน กลุ่ม Subic Bay ที่ฟิลิปปินส์ทั้งหมด 50% โดยไม่ต้องควักเงิน เพียง แต่ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินคืนให้ El Paso ทั้งเงินสดคงเหลือและสินค้าคงคลัง คิดเป็นมูลค่า 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชี้การตัด สินใจครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำเทรดดิ้งน้ำมันของปตท. และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(PTT) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปตท.ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้นของบริษัทร่วมทุนกลุ่มซูบิค เบย์( Subic Bay) ในประเทศฟิลิปปินส์ จาก El Paso Corporation(El Paso)ภายหลังจาก El Paso มีนโยบาย จะถอนตัวจากธุรกิจน้ำมันในต่างประเทศทั้ง หมดรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย

โดย El Pasoได้เสนอมายัง ปตท. 2 ทาง เลือก กล่าวคือ ทางเลือกที่ 1 ขอให้ ปตท.ถอน ตัวออกจากบริษัทร่วมทุนฯ กลุ่มซูบิค เบย์ พร้อม กับ El Paso และทำการชำระบัญชีบริษัทฯ เพื่อ เลิกกิจการ หรือทางเลือกที่ 2 เสนอขายหุ้นร้อย ละ 50 ที่ถืออยู่ในบริษัทร่วมทุนกลุ่มซูบิค เบย์ ให้กับปตท.ในราคาครึ่งหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยวิธีแบ่งเงินสดคงเหลือ และสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทฯ ให้ El Paso ก่อน ในสัดส่วนร้อยละ 50

สำหรับทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า ปตท. จะจ่ายให้ El Paso เมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าแล้ว ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่จะแบ่งให้ คิดเป็นวงเงินประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทาง El Paso จะโอนหุ้นที่ถืออยู่กึ่งหนึ่งให้กับปตท. เพื่อแลกเปลี่ยนกับการแบ่งเงินสดคงเหลือและสินค้าคงคลังของกลุ่มคืนให้กับ El Paso ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ ปตท.ไม่ต้องมีกระแสเงินสดจ่ายจากสภาพคล่องของบริษัทฯเลย

"ปตท.พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางเลือกที่ 2 เป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทกลุ่มซูบิค เบย์ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจต่อเนื่องของกลุ่มปตท. ดังนั้นบอร์ดบริษัทฯจึงมีมติอนุมัติให้ปตท.ลงนามในสัญญารับซื้อหุ้นของบริษัทร่วมทุนฯ จาก El Paso"

แหล่งข่าวจากปตท. กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าไปถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทร่วมทุนกลุ่มซูบิค เบย์ จะช่วยเสริมศักยภาพของปตท. ในการเทรดดิ้งน้ำมัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ปตท.ให้ความสนใจอย่างยิ่งนับจากนี้ไป เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันให้ไทย เป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน (Energy Hub) ทำ ให้บริษัทฯอาศัยคลังเก็บน้ำมันที่ซูบิค เบย์ใน ฟิลิปปินส์ เป็นฐานส่งน้ำมันไปยังฟิลิปปินส์ และ ภูมิภาคนี้ โดยคลังน้ำมันดังกล่าวสามารถจุปิโตรเลียมได้ถึง 2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปตท.เอง เช่าพื้นที่คลังดังกล่าวแล้วครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 1 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจจะเช่าคลังเพิ่มเติม

"ขณะนี้ปตท.มีปั๊มน้ำมันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ในนามบริษัท พีทีที ฟิลิปปินส์ อิงค์ จำกัด จะได้ประโยชน์จากการที่ถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทซูบิค เบย์ โดยอาศัยคลังที่เช่าในฟิลิปปินส์ในการทำตลาดน้ำมันที่นั่น ขณะเดียวกันก็จะช่วยเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของไทยด้วย"

ก่อนหน้านี้ ปตท. ได้ร่วมทุนกับบริษัท El Paso Corporation(El Paso) ในสัดส่วน 50:50 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกลุ่ม Subic Bay ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL), Subic Bay Fuel Co., Ltd. (SBFCI) และ Subic Bay Distribution Inc. (SBDI) เพื่อดำเนินธุรกิจการตลาดและการค้าปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์และภูมิภาคเอเชีย โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.