เครือข่าย SCIB


นิตยสารผู้จัดการ( สิงหาคม 2547)กลับสู่หน้าหลัก

ถือเป็นการจัดกระบวนความพร้อมอีกครั้งหนึ่งของธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย Universal Banking เมื่อมีการแนะนำบริษัทในเครือ 4 บริษัท ต่อสื่อมวลชนในงานแถลงผลประกอบการครึ่งปี ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการแนะนำบริษัท พร้อมๆ กับการแนะนำผู้บริหารที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดูแลธุรกิจ

4 บริษัทที่ว่า ประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นครหลวงไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นครหลวงไทย และบริษัท แมกซ์ประกันชีวิต ซึ่ง SCIB ถือหุ้น 100% นอกจากนี้ยังมีบริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ ที่ SCIB เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 45%

บล.นครหลวงไทย ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจาก บล.หยวนต้า เมื่อ เดือนมิถุนายน 2546 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 227 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท มีวิกิต ขจรณรงค์วณิช ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ถือเป็นผู้บริหารใหม่ของเครือนครหลวงไทย

ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ใน บล.มากกว่า 5 แห่ง อาทิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เอกเอเซีย กรรมการผู้จัดการ บล.อาฟโก้ จำกัด และกรรมการบริหาร บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ปัจจุบัน บล.นครหลวงไทย มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 0.35% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1% ในสิ้นปีนี้

บลจ.นครหลวงไทย ถือเป็นน้องใหม่ในเครือล่าสุด ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีอัจฉรา สุทธิศิริกุล เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการและดูแลสายงานด้านการลงทุนอัจฉราเข้าร่วมงานกับ บลจ.นครหลวงไทยในปี 2546 เธอมีประสบการณ์มากถึง 5 ปีในฐานะผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งมีขนาดของกองทุนใหญ่กว่าที่เธอดูแลอยู่ในปัจจุบันเป็นอันมาก

ภารกิจหลักของอัจฉราในขณะนี้คือ การออกกองทุนประเภทต่างๆ ที่ได้เริ่มทยอยออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีกองทุนเปิดผสมที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และหุ้น Max Balance และกองทุนตราสารทุน Max Equity ก่อนที่จะทยอยออกอีกประมาณ 5 กองทุนภายในสิ้นปีนี้

บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ บริษัทในเครือที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย มีณัฐดนัย อินทรสุขศรี อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หันเหมาเป็นผู้บริหารบริษัทประกันภัย โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย (2000) ในปี 2538-2545 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับสยามซิตี้ฯ ในปี 2546

ภายในปีนี้สยามซิตี้ฯ จะออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ สถาปนิกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น การประกันภัยประเภทนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทย

ส่วนบริษัท แมกซ์ประกันชีวิต ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตในรูปแบบต่างๆ

Financial Supermarket ของ SCIB น่าจะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.