บางส่วนของผู้เข้ารอบสุดท้าย

โดย ณัฐวัฒน์ หอมจิตต์
นิตยสารผู้จัดการ( มิถุนายน 2549)กลับสู่หน้าหลัก

กระเบื้อง PIMAI
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลงานกระเบื้องพิมาย ซึ่งเป็นกระเบื้องหินทรายที่นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในโลก โดยทีมงานต้องพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด ผลงานที่ได้นอกจากจะเหมือนธรรมชาติแล้วยังทนต่อกรดด่าง การผุกร่อน การขูดขีด ไม่ดูดซึมน้ำและมีน้ำหนักเบากว่าหินธรรมชาติ จริงๆ

กระเบื้องพิมายประสบความสำเร็จทั้งในด้านการตลาดและสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์คอตโต้ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัล Honorable Mention ประเภท New Product Awards จากการไปแสดงสินค้าในงาน Designex ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสำหรับสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสามารถผลิตขายได้จริง

Public Truck Station
บริษัท ซิเมนต์ไทยโลจิสติกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย

แนวคิด Public Truck Station คือ จุดพักรถสาธารณะที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหากำลังขนส่งให้เพียงพอและทันต่อความต้องการ การตั้งจุดพักรถดังกล่าวจึงเป็นแหล่งข้อมูลรถขนส่ง ช่วยให้สามารถจัดหากำลังขนส่งได้เพียงพอ มีราคาที่แข่งขันได้ น่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย วิธีนี้ช่วยให้เครือซิเมนต์ไทยได้ผู้รับเหมารายใหม่มากขึ้น และยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถแทนการจอดพักข้างทาง ความคิดง่ายๆ แต่ได้ผลเช่นนี้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Integrated Solution for Accounts
Receivable Management
บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย ธุรกิจปิโตรเคมี

เป็น business model ที่ช่วยบริหารจัดการลูกหนี้อย่างครบวงจร และเปลี่ยนบทบาทของฝ่ายสินเชื่อจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุก มีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็น Corporate Credit Management Services Office ที่รับบริหารจัดการงานด้านสินเชื่อให้กับบริษัทในเครือและบริษัทภายนอก

Cementhai Captive Insurance (CCI)
สำนักงานการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย

เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการลดค่าเบี้ยประกันภัยรายปีของเครือซิเมนต์ไทย โดยการตั้งบริษัท Cementhai Captive Insurance เพื่อรับประกันภัยบริษัทต่างๆ ในเครือแล้วนำไปประกันภัยต่อ โดยเพิ่มระดับค่าความเสียหายส่วนแรก ทำให้ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยรายปีของเครือซิเมนต์ไทยได้ 33 ล้านบาทในปีแรก


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.