Benesse Coproration เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี


นิตยสารผู้จัดการ( มีนาคม 2546)กลับสู่หน้าหลัก

ปรัชญาทางธุรกิจ ที่สะท้อนลึกอยู่ภายใต้ความหมายแห่งชื่อของบรรษัทสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ กำลังร่วมเป็นส่วนเติมเต็มสำหรับทิศทางและการเติบโตของ Berlitz ในห้วงเวลาจากนี้

Benesse เป็นคำในภาษาละติน ที่มีความหมายไม่น้อย โดย "bene" หมายถึง good หรือ well ขณะที่ "esse" หมายถึง to live หรือ to be ซึ่งหากรวมความเป็นภาษาไทยความหมายของ Benesse ก็ไม่แตกต่างไปจาก ความเป็นอยู่ที่ดีเท่าใดนัก

ความแตกต่างของ Benesse มิได้จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของวิถีการตั้งชื่อที่ดำเนินไปท่ามกลางความแปลกแตกต่าง ไปจากขนบการตั้งชื่อของบรรษัทธุรกิจจากญี่ปุ่นรายอื่นๆ เท่านั้น หากแต่ด้วยความหมายแห่งชื่อที่สะท้อนพันธกิจที่บรรษัทสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาแห่งนี้ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งขับเน้นให้ Benesse เป็นองค์กรธุรกิจที่มีบุคลิกและเอกลักษณ์เฉพาะอีกด้วย

ซึ่งนับเป็นมรดกสำคัญที่สืบเนื่องมาจาก Tetsuhiko Fukutake ที่ถือเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้เลยทีเดียว

Tetsuhiko Fukutake เป็นอดีตครู ได้เริ่มประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้วยการจัดตั้ง Fuji Printing ในปี 1950 แต่ธุรกิจของเขาไม่ประสบความสำเร็จและต้องตกอยู่ในสภาพ ล้มละลายในปี 1954 ซึ่งแม้จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เขาก็มิได้ย่อท้อ หากอาศัยความล้มเหลว ดังกล่าวเป็นบทเรียน และเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในชื่อ Fukutake Publishing เมื่อปี 1955 ที่เมือง Okayama ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น

ด้วยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาเนิ่นนาน Fukutake ได้เริ่มผลิตแบบจำลองข้อสอบขึ้นตีพิมพ์จำหน่าย และได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาอย่างกว้างขวาง ขณะที่ธุรกิจของ Fukutake เริ่มขยายมาทางด้านตะวันออกเข้าสู่เขต Kansai ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ทั้ง Osaka, Kyoto และ Kobe กระทั่งในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1980 Fukutake ก็มิได้ดำรงสถานะเป็นเพียงธุรกิจท้องถิ่น หากแต่เป็น

ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาระดับชาติที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอีกรายหนึ่งของญี่ปุ่น

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Fukutake เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมิได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่ยังดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์พจนานุกรม Oxford Color English-Japanese Dictionary ในปี 1982 หรือการเปิดห้องสมุด Fukutake ในปี 1985 ก่อน ที่ในปี 1986 Tetsuhiko Fukutake ผู้ก่อตั้ง Fukutake Publishing จะจากโลกนี้ไปโดยมี Soichiro Fukutake บุตรชายเข้ารับช่วงทางธุรกิจแทน

ในปี 1990 เอกลักษณ์และบุคลิกของบริษัทได้รับการปรับเปลี่ยน ด้วยการรับเอาปรัชญาของคำว่า Benesse มาเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมไปสู่ผู้คนในวัยทำงานมากขึ้น แทนที่จะเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดำเนินมาแต่เดิม

ก้าวย่างที่สำคัญมากสำหรับ Benesse น่าจะอยู่ที่การเข้าครอบงำกิจการของ Berlitz ในปี 1993 ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจให้กว้างขวางไปจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่ยังคงเน้นประกอบธุรกิจว่าด้วยการศึกษาและการพัฒนาบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยในปี 1994 การขยายรูปแบบทางธุรกิจไปสู่กิจกรรมเด็ก และเยาวชน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเริ่มขึ้นด้วยการเป็นศูนย์ดูแลเด็ก (childcare center) ที่เมือง Kanagawa

ปี 1995 ชื่อของ Fukutake Publishing ก็กลายเป็นเพียงอดีต เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาสู่ Benesse Corporation ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการและทิศทางธุรกิจของบริษัทให้เด่นชัดยิ่งขึ้นไปอีก พร้อมๆ กับการนำบริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รองในเมือง Osaka และตลาดหลักทรัพย์ Hiroshima ด้วย

เมื่อเริ่มเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ดูเหมือนความแข็งแกร่งของ Benesse Corporation จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก ด้วย การขยับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักในกรุงโตเกียว ในปี 2000 และสามารถบรรลุข้อตกลงในการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น (tender offer) ของ Berlitz International ทั้งหมดในปี 2001 และทำให้ Benesse Corporation เป็น ผู้กำหนดทิศทางของ Berlitz อย่างสมบูรณ์

ซึ่งนี่อาจเป็นเพียงปฐมบทของความเป็นอยู่ที่ดีของทั้ง Benesse Corporation และ Berlitz ในห้วงเวลาจากนี้กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.