รถไฟเลิกสัญญาเซ็นทรัล


ผู้จัดการรายวัน(20 มีนาคม 2546)กลับสู่หน้าหลัก

บอร์ดรถไฟลงมติยกเลิกสัญญาเซ็นทรัล และเซ็นทรัลต้องออกจากพื้นที่ทันทีหลังรถไฟทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง ไปถึง รวมทั้งยึดสิทธิ์ในตัวอาคารและกิจการที่เกิดขึ้นทั้งหมดตกเป็นของรถไฟ ด้าน"สุริยะ"เกรงเซ็นทรัลตุกติกร้องศาลคุ้มครองรายได้ เชื่อเซ็นทรัลไม่ยอมและสู้ถึงศาลแน่นอน ขณะที่เดินหน้าตั้งกรรมการสอบทุจริตจัดซื้อไม้หมอนแล้ว

นายปริญญา จินดาประเสริฐ ประธานคณะกรรมการการรถไฟ เปิด เผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บอกเลิก สัญญาการเช่าพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยม พหลโยธินกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป ทั้งนี้ บอร์ดได้เใช้เวลาในการพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบ ในประเด็นที่เซ็นทรัลผิดสัญญา 14 จุดจริงหรือไม่ และรถไฟได้ทำตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งบอร์ดเห็นว่าเซ็นทรัลผิดจริงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ และแบบแปลนแผนผังตามสัญญาเช่าที่ดิน บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ที่มี พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ได้สรุปมาและรถไฟได้ทำตาม สัญญาทุกขั้นตอน

เนื่องจากสัญญาข้อ 16 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าผู้เช่าผิดเงื่อนไขแห่ง สัญญาข้อใดข้อหนึ่งผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และริบเงินค้ำประกัน ซึ่งที่ผ่านมารถไฟได้ริบเงินค้ำประกัน 3 ล้านบาทจากเซ็นทรัลแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเซ็นทรัลเพื่อให้เซ็นทรัลทำตามสัญญา หากยังฝ่าฝืนรถไฟสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ถึงวันนี้ก็ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และจากนี้ไป เป็น หน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบอกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ตามมกฎหมายต่อไป

นายปริญญากล่าวว่า เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญากับเซ็นทรัลแล้ว อาคารและที่ดินและการดำเนินกิจการ ทั้งหมดจะต้องตกเป็นสิทธิ์ของรถไฟ โดยเซ็นทรัลจะต้องออกจากพื้นที่ แต่ทั้งนี้ มีนโยบายเรื่องการยกเลิกสัญญา กับเซ็นทรัลว่าจะไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้ ทั้งนี้ จะต้องดูข้อกฎหมายอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง โดยฝ่ายกฎหมายรถไฟจะไปจัดแผน การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดและเสนอบอร์ดให้บอร์ดทราบในวันที่ 26 มี.ค. ซึ่งบอร์ดจะประชุมอีกครั้ง

"ที่ผ่านมาทราบว่ามีการเจรจาระหว่างรถไฟกับเซ็นทรัลหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลว เพราะผู้ที่อำนาจตัดสินใจของเซ็นทรัลไม่มาหารือ ทั้งที่ได้ให้โอกาสเต็มที่แล้ว จึงแปลกใจว่าทำไมเซ็นทรัลจึงไม่สนใจที่จะมาเจรจา เห็นใจเซ็นทรัลมากที่พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จนดีขึ้นมาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเห็นใจรถไฟด้วย เพราะหากรถไฟไม่ทำตามสัญญาก็จะถือว่าทำผิดกฎหมายมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ทุกฝ่ายก็จะต้องทำตจามหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัด และเชื่อว่า เซ็นทรัลเองคงต้อง สู้จนถึงที่สุด และรถไฟเองก็จะต้องทำตามสัญญาถึงที่สุดเช่นกัน" ประธานบอร์ดรถไฟกล่าว

สำหรับการประเมินมูลค่าอาคารและที่ดินดังกล่าวนั้น คาดว่าคงไม่สูงมากนัก เพราะเซ็นทรัลลงทุน เพียงโครงสร้างอาคาร ส่วนการตกแต่งภายในส่วนใหญ่ผู้เช่าเข้ามาดำเนินการเอง

นายปริญญากล่าวว่า กรณีหากรถไฟนำอาคาร ดังกล่าวออกมาประมูลหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานั้น ทางเซ็นทรัลมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมประมูลด้วยได้ แต่จะได้รับการพิจารณาเป็นรายแรกหรือไม่ ต้องดูในเงื่อนไขอีกครั้ง แม้ว่าในสัญญาเดิมจะมีการ ระบุว่า ในการต่อสัญญา เซ็นทรัลจะได้รับข้อเสนอให้ให้ได้รับการพิจารณาเป็นรายแรกหากเสนอผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสัญญาจะหมด 31 ธ.ค. 2551

เกรงเซ็นทรัลตุกติกร้องศาลคุ้มครองรายได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องให้บอร์ดรถไฟรับรองมติในการยกเลิกสัญญาเซ็นทรัลอย่างเป็นทางการก่อน และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าบอร์ดจะประชุมอีกครั้ง หลังจากนั้นรถไฟจะทำหนังสือถึงเซ็นทรัลเพื่อบอกยกเลิกสัญญาว่ากรรมสิทธิ์ต่างๆ ต้องตกเป็นของรถไฟ หากเซ็นทรัลไม่รับมติดังกล่าว รถไฟก็ต้องดำเนินการ ทางคดีที่จะฟ้องร้อง โดยส่วนนี้อัยการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนระหว่างมีการฟ้องร้องกันอาจจะยืดเยื้อนั้น ในช่วงดังกล่าวรถไฟจะขอศาลคุ้มครองรายได้ในช่วงที่คดียังไม่ยุติ โดยเมื่อคดียุติ เซ็นทรัลจะต้องจ่ายผลประโยชน์ย้อนหลังทั้งหมดแก่รถไฟด้วย ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นกับเซ็นทรัลทั้งหมดหลังจากมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว จะต้องตกเป็นของรถไฟ

"กรณีหากเซ็นทรัลอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือ ครั้งนี้จะมีการทำหนังสือและส่งไปอย่างเป็นทางการ โดยมีการลงทะเบียน ซึ่งเซ็นทรัลจะยกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้"

สำหรับเงินค้ำประกันนั้น เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ธนาคารนครหลวงไทย ได้จ่ายเช็คเลขที่ 0143373 จำนวน 3 ล้านบาท ให้รถไฟ ซึ่งเป็นเงินค้ำประกันสัญญาการเช่าที่ดินระหว่างบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ พัฒนา จำกัด กับ รถไฟ ส่วนความเสียหายที่เซ็นทรัลต้องจ่ายชดเชยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือช่วงเริ่มมีการดัดแปลงอาคารและมีรายได้เพิ่มตั้งแต่ ปี 2541-ม.ค.2546 มูลค่าเสียหายประมาณ 160 ล้านบาท และช่วง ก.พ.46- ธ.ค.51 ซึ่งกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ มูลค่าเสียหายประมาณ 370-380 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น ประมาณ 540 ล้านบาท

ตั้งกก.สอบทุจริตไม้หมอน

นายสุริยะ กล่าวว่า ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการทุจริตในการจัดซื้อไม้หมอนรถไฟ ของรถไฟแล้ว จากรณีที่พบว่าไม้หมอนรถไฟที่ร.ฟ.ท.จัดซื้อมานั้น มีสภาพชำรุดแตกหัก ไม่มีคุณภาพใช้งานไม่ได้เป็น ล้านบาท แล้วจำนวนมาก อีกทั้งยังพบว่ามีการ นำไม้หมอนรถไฟมาเปลี่ยนกับไม้หมอนในส่วนที่ไม่มีคุณภาพด้วย ซึ่งส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ อย่างใด และให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หรือรายงานให้ตนทราบภายในวันที่ นี้ 28 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งให้นายวิเชษฐ์ โรจนธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย พ.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บังคับการ กองตำรวจป่าไม้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.ท.เทวัญ มังคละ-ชาติกุล รองผู้กำกับการ 2 กองตำรวจป่าไม้,นายวิรัตน์ ธีระราษฏร หัวหน้ากองเงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายบริหารงานบุคคล ร.ฟ.ท.,นายเสรี จิตต์โสภา หัวหน้าฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และน.ส.กาญจนา ทองคำมา บุคลากร 3 กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.