ซัมซิสเท็มรุกตลาดสื่อการสอนดิจิตอลอนาคตลุยรูปแบบแฟรนไชส์


ผู้จัดการรายวัน(27 มีนาคม 2550)กลับสู่หน้าหลัก

ซัม ซิสเท็มรุกตลาดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ยุคดิจิตอล เปิดตัว “D’Eng Club” คลับสนุกสำหรับเด็กยุคใหม่ มาพร้อมกับโซลูชันพิเศษ “Camera Touch to Care” ที่สามารถดูพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านโทรศัพท์มือถือ ,เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินหน้าสร้าง Cyber Club แหล่งชุมชนทางการศึกษาสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หวังเจาะตลาดการเรียนรู้แบบ H๐me School อนาคตพัฒนาสู่หลักสู่การสอนในรูปแบบแฟรนไชส์

นางสาวอุบล สุทธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัม ซิสเท็ม ผู้ผลิตและพัฒนาระบบไอทีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “D’Eng Club” คลับสนุกสำหรับเด็กยุคใหม่ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการปูพื้นฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก และอบรมครูเพื่อนำไปใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้องและ มีมาตรฐานสากล โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก มีประสบการณ์การเรียนแบบผจญภัยมาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก

D’Eng Club เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถภาพ ทั้งการฟัง การออกเสียงอย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงแบบ Phonics เหมือนกับเจ้าของภาษา การอ่าน การเขียน การผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสู่การฟังและการพูดที่ถูกต้องในอนาคต โดยนำมาผนวกเข้ากับสื่อมัลติมีเดียช่วยในการสอน เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานไปพร้อมๆ กับเรื่องการผจญภัยผ่านตัวการ์ตูนที่มีสีสันสดใส และมีรูปแบบสื่อการเรียนที่สร้างสรรค์ด้วยเกม เช่น การร้องเพลงด้วยคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และช่วยส่งเสริมพัฒนาการการแสดงออกของเด็ก ฝึกการใช้จินตนาการ พัฒนาการทางด้านร่างกาย ความคิด และสติปัญญา ที่สำคัญช่วยให้ผู้ปกครองที่ต้องการจะสอนบุตรหลานในลักษณะ Home School และคุณครูให้สามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน ด้วยวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ

ในหลักสูตรการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 6 Levels แต่ละ Level ประกอบด้วย 1.ชุดหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ 2.คู่มือประกอบกิจกรรมสำหรับครู 3.ชุดอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน 5.ฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มโซลูชั่นพิเศษด้วยชุดอุปกรณ์ Camera Touch to Care ที่ทำให้ผู้ปกครอง สามารถเห็นถึงพัฒนาการการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของลูกได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ซึ่งโซลูชันนี้จะประกอบด้วยกล้องจับภาพจากห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถ เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ของลูก ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเลือกชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับการสร้าง Cyber Club แหล่งชุมชนทางการศึกษาสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Solution หลักของ Education Sphere Server เพื่อเป็นแหล่งชุมชนสำหรับทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างรวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มรูปแบบการเรียนรู้แบบ Home School ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯได้นำ D’Eng Club เปิดตัวครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-10 เม.ย. 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“การวางรากฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดี เด็กเล็กในวัยก่อนประถมจะมีการเลียนแบบ เรียนรู้และจดจำสิ่งที่ได้รับรู้ไปตลอดจนเติบโต การที่จะปลูกฝังให้เด็กรัก และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนที่ถูกต้อง เป็นระบบ และมีมาตรฐานจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผลและยั่งยืน และทีมงานเองก็มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมนำเสนองานพัฒนานวัตกรรมไอทีในรูปของ e-Learning อย่างเต็มรูปแบบ เพราะในยุคดิจิตอลนี้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนไปในทุกรูปแบบ การสร้างดิจิตอลคอนเทนต์ ที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ” นางสาวอุบล กล่าว

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนา D’ Eng Club อยู่ที่ต้องการให้เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ Home School สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง พร้อมกับนำ Cyber Club มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมการเรียนรู้ และในอนาคตบริษัทมีแผนงานที่จะขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของแฟรนไชส์ เพื่อรองรับ Working Mom นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆพร้อมกับความมุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้ของคนไทยมีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล โดยยึดคอนเซ็ปต์ ”Innovative Technology for Education” ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆ ของบริษัทฯ คือ กลุ่มองค์กรที่ต้องการสร้างงานอบรมแบบออนไลน์ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และยังเปิดให้การฝึกอบรมบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้านการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.