รพ.พญาไททุ่ม400ล. ขยายงาน


ผู้จัดการรายวัน(24 มิถุนายน 2551)กลับสู่หน้าหลัก

ธุรกิจโรงพยาบาลคึกคัก รพ. พญาไท ลงทุนกว่า 400 ล้าน เปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมร่วมมือโรงพยาบาลรัฐ สร้างบุคลากรรองรับ

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ประสิทธิพัฒนา จำกัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลพญาไท กล่าวว่า การวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มพญาไท ทำมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่องเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการ การซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามา

ล่าสุด เครือรพ. พญาไท ได้ลงทุนเพิ่ม 400 ล้านบาท เปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย หรือ Imaging Center ซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะทาง ทั้งการตรวจเพื่อป้องกัน และตรวจเพื่อวางแผนการรักษา และความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจอวัยวะส่วนต่างๆ

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการลงทุนสร้างศูนย์รังสีวินิฉัยครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยาในยุคโลกาภิวัฒน์มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เอื้ออำนวยให้แพทย์สามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติในอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ด้วยความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำสูง ส่งผลให้การวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพสูง เครือโรงพยาบาลพญาไท จึงได้จัดตั้งศูนย์รังสีวินิจฉัยแห่งอนาคตขึ้น ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยทุ่มงบลงทุนไปทั้งหมดกว่า 400 ล้านบาท เพื่อความพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยาที่ทันสมัย คุณภาพสูงในระดับนานาชาติ อาทิ เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3 Tesla with Ambient Environment เครื่องแรกในเอเชีย, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 64 Slices, เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม เป็นต้น และทางโรงพยาบาลได้เป็นศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Academic Collaboration Network) โดยศูนย์รังสีวินิจฉัย เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้ร่วมมือกับศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการปรึกษาทางด้านการวินิจฉัยและการรักษา ผ่านทางระบบใยแก้วในการแปลผลการตรวจ และวางระบบประชุมทางไกล (Tele-Conference) โดยแพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับนักรังสีวิทยา หลายๆท่าน ที่อยู่ต่างสถานที่ได้ในเวลาเดียวกันเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์อบรมนักอัลตร้าซาวด์ (Sonography School) เพื่อลดภาระของแพทย์ในการอ่านฟิลม์ โดยพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลยุคดิจิตอลแห่งอนาคต โดยคาดว่าในอนาคต เครือโรงพยาบาลพญาไทน่าจะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ทางการแพทย์ การสร้างเครือข่าย ที่ครบวงจรความพร้อมด้านรังสีวินิจฉัยไม่ต่ำกว่า 1, 000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการลงทุนเพิ่มในด้านต่าง ๆซึ่งการลงทุนเพิ่มนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์สุขภาพและการแพทย์ (Medical Hub) ของเอเชีย และของโลก


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.