แบงก์กรุงศรีฯทุ่ม3พันล. พัฒนาสินค้าสู้ธ.พาณิชย์


ผู้จัดการรายวัน(13 สิงหาคม 2546)กลับสู่หน้าหลัก

แบงก์กรุงศรีอยุธยา ยกเครื่องครั้งใหญ่ ตั้งงบประมาณ 3 พันล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างสาขา ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาสำเร็จแล้วในปีนี้ ระบุแผนต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้า หวังปรับแบงก์โฉมใหม่ ให้บริการลูกค้าดีขึ้น ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม ตั้งเป้า มีสัดส่วน 40% ของรายได้ทั้งหมด ด้านสาขารีเอ็นจีเนียริ่งใหม่แบ่งเป็น 2สายงาน ด้านปฏิบัติการ และ ด้านพัฒนาธุกิจ

นายจำลอง อติกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างธนาคารทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การให้บริการ รวมทั้งรองรับการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิช์ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นปีละ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนการลงทุนปรับปรุงด้านระบบเทคโนโลยีทั้งหมด ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และจะสิ้นสุดโครงการภายในปี 2546 นี้ โดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีได้ใช้งบรวมทั้ง 3 ปี ประมาณ 2,400 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 800 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้รวม 3,000 ล้านบาท

"โครงการใหม่นี้จะเป็นการปรับปรุงทุกๆ ด้าน เช่นสาขา ระบบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ของแบงก์ที่จะต้องปรับปรุง หรือเสริมขึ้นมาใหม่ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ของแบงก์ที่จะให้บริการที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงขั้นพื้นฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้วที่ได้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนธุรกิจของแบงก์ได้อย่างเต็มที่" กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว

หลังจากโครงการปรับปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ตามทำเลที่ตั้ง เปลี่ยนป้ายสาขา เอทีเอ็มที่จะเป็นสีที่สดใส เป็นที่สนใจของลูกค้าทุกๆ กลุ่ม เป็นการสอดคล้องกับการให้บริการรูปแบบใหม่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจะส่งผลให้ธนาคารมีการให้บริการที่ทันสมัย ครบวงจร รวดเร็ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เป็นการเสริมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารให้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายของธนาคารจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 40% ของรายได้ทั้งหมด โดยขณะนี้มีสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 22% และสิ้นปี 2546 นี้ จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 30%

ด้านนายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารมีแผนการปรับปรุงสาขา เริ่มจากการเปลี่ยนป้ายสาขาให้เป็นสีที่สดใส เป้าหมายปีนี้จะเปลี่ยนประมาณ 180 สาขา และในปีหน้าก็จะเปลี่ยนให้ครบทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีแผน ที่จะรีเอ็นจีเนียริ่งสาขาทั้งหมดให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่หลักการปรับปรุงสาขาจะเป็นไปตามทำเลที่ตั้ง เช่น สาขาสุขุมวิท 33 ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้ปรับโฉมใหม่ ธนาคารก็มีโครงการปรับปรุงให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารจะให้สาขาสยามสแควร์ เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่จะเป็นสาขาต้นแบบของทุกๆ สาขา ซึ่งอาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อให้เหมาะสมตามทำเลในแต่ละสาขา รวมทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาขาใหม่ โดยสาขาจะแบ่งออก เป็น 2 ส่วนคือ 1.ด้านปฏิบัติ ดูแลลูกค้า หารายได้ พัฒนาธุรกรรม ซึ่งจะเป็นสายงานที่ดูแลลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการในสาขาของธนาคาร ที่จะต้องเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ประทับใจของลูกค้า และ 2. ด้านพัฒนาธุรกิจหาลูกค้า จะเป็นสายงานที่เดินไปหาลูกค้าในนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มฐานลูกค้าในทุกๆ ผลิตภัณฑ์

สำหรับสาเหตุที่แบงก์ต้องปรับปรุงสาขา เนื่องจากธนาคารมองว่าสาขามีบทบาทที่สำคัญใน การสร้างเครือข่าย สร้างรายได้การขายผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ที่ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งแบงก์พาณิชย์และไม่ใช่แบงก์พาณิชย์

ล่าสุด ธนาคารได้เพิ่มช่องทางหารายได้และ เพิ่มธุรกรรมใหม่ให้กับสาขาคือ Bancassurance หรือดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ด้วยการจับมือกับริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เชี่ยวชาญในระดับสากล ในช่วงแรกเปิดให้บริการ ในสาขากรุงเทพและปริมณฑลถึง 168 สาขา และในไตรมาส 2 ของปี 2547 จะสามารถให้บริการ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยธุรกรรม Bancassurance ธนาคารมีกรมธรรม์ให้ลูกค้าใช้บริการได้ถึง 7 รูปแบบตาม ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการด้านบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออมการลงทุน โดยจัดฝึกอบรมพนักงานพร้อมผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้วถึง 280 คน และสิ้นปี 2546 จะได้รับอนุญาตเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 450 คนทั่วประเทศกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.