บีโอไอ สรุปยอดตัวเลขปี 2543 โครงการลงทุนเพิ่ม 64%


นิตยสารผู้จัดการ( กุมภาพันธ์ 2544)กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้สรุปตัวเลขการให้การส่งเสริมการลงทุนในรอบปี 2543 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมทั้งสิ้น 1,116 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 64% วงเงินลงทุนรวม 279,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% และมีการจ้างงานรวม 225,814 ตำแหน่ง

ในปี 2543 มีโครงการลงทุนเพิ่มขึ้นในทุกหมวดอุตสาห-กรรม โดยหมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ขนส่ง (ยานยนต์) เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนมากที่สุดถึง 245 โครงการ รองลงมาได้แก่ อุตสาห-กรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 217 โครงการ

สำหรับนักลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ นักลงทุนจากญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริม 290 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 53% ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลงทุน ในกิจการอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก

รองลงมาได้แก่ นักลงทุนจากกลุ่มประเทศยุโรป ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามลำดับ (รายละเอียด ดูได้จากตาราง)

ขณะที่สัดส่วนการลงทุนของคนไทยในปีที่ผ่านมาก็เพิ่มสูงขึ้น โดยสัดส่วนการลงทุนในกิจการของคนไทยคิดเป็นสัดส่วน 29% ของการลงทุนทั้งหมด โดยโครงการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งเป็นการลงทุนของคนไทย 100% ได้แก่อุตสาหกรรม การเกษตรและเกษตรแปรรูป การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติกกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.