สารจากลุงไกสอน

โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา( มีนาคม 2553)กลับสู่หน้าหลัก

การกำเนิดธนาคารร่วมพัฒนา ธนาคารหุ้นส่วนระหว่างธนาคารแห่งรัฐ สปป.ลาว กับบริษัทพรหมสุวรรณ ไซโล อบพืชจากไทย ซึ่งมีคุณหญิงสุวรรณี พัวไพโรจน์ เป็นประธานนี้เป็นเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในการขยายตัวของกิจการธนาคารของลาว อันเป็นผลของการปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน และความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการเงินการธนาคาร โดยใช้กำลังแรงของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจในการเสริมสร้างให้ภาคการเงินการธนาคารขยายตัวไปสู่ก้าวใหม่ ทำให้เศรษฐกิจแห่งลาวมีความเจริญก้าวหน้า

ธนาคารร่วมพัฒนา คือผลของความพยายามและร่วมไม้ร่วมมือของบรรดาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกๆ ฝ่ายจงตั้งใจปกปักรักษา ทำนุบำรุง และบูรณภาพผลดังกล่าวให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆ

เนื่องในโอกาสอันมีสง่าราศีในพิธีเปิดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการนี้ ข้าพเจ้าอวยพรแก่ธนาคารร่วมพัฒนาจงประสบแต่ผลสำเร็จในกิจการของตน ประกอบกิจการได้อย่างก้าวหน้าในการระดมเงินทุน ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และใช้แหล่งทุนดังกล่าว ในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

เนื้อความข้างต้น ผู้จัดการ 360 ํ ได้ถอดความคร่าวๆ จากภาษาลาวที่อยู่ในสารซึ่งไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวได้มอบให้ในพิธีเปิดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการของธนาคารร่วมพัฒนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2532


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.