สงกรานต์ปี54 คนไทย65%เมินน้ำเมา


ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์(18 เมษายน 2554)กลับสู่หน้าหลัก

เปิดผลสำรวจเที่ยวสงกรานต์ปีนี้คนไทยใช้จ่ายต่ำกว่า 1 หมื่นบาทต่อ คน และส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ไม่คิดจะดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 6,000 คนทั่วประเทศในเดือนมีนาคม หัวข้อ "คนไทยกับการใช้เวลาพักผ่อนในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์" พบว่า คนไทยส่วนมากใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคน และส่วนใหญ่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม คณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะทำงานปัญญาสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า จากการสำรวจของปัญญาสมาพันธ์ฯ เรื่องการใช้จ่ายของคนไทยในเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 70.98 คาดว่าใช้จ่ายน้อยกว่า 10,000 บาทต่อคน ร้อยละ 29 คาดว่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายอันดับหนึ่งเป็นค่าอาหารและงานเลี้ยง รองลงมาเป็นค่าเดินทาง เงินให้ผู้มีพระคุณ และการซื้อของฝาก ประชาชนร้อยละ 50 เตรียมค่าใช้จ่ายไว้บ้างแล้ว และมีร้อยละ 38 ที่เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ครบถ้วน ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยช่วงสงกรานต์ ส่วนมากระบุว่าไม่ดื่ม โดยร้อยละ 65 มีทั้งกลุ่มที่ปกติไม่ดื่มและไม่คิดจะดื่มในช่วงนี้ ร้อยละ 26 ระบุว่าจะดื่มเท่าเดิม และร้อยละ 9 ที่ระบุว่าจะดื่มเพิ่มขึ้นแน่นอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา กล่าวถึงการสำรวจเรื่องวันหยุดสงกรานต์ว่า คนไทยร้อยละ 41 ระบุว่าได้หยุดก็ดีเหมือนกัน ร้อยละ 36 อยากให้วันหยุดมาถึงเร็วๆ ส่วนร้อยละ 21.38 ระบุว่าเฉยๆ คนไทยร้อยละ 84.68 มีวันหยุด 3-5 วัน ร้อยละ 38.42 มีวันหยุด 5 วัน ร้อยละ 33.3 มีวันหยุด 3 วัน ส่วนมากวันที่เริ่มหยุดคือ 13 เมษายน ช่วงวันหยุดนั้นประชาชนร้อยละ 64 ขอพักผ่อนอยู่บ้าน ร้อยละ 25 เดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด มีเพียงร้อยละ 10 ที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา เผยอีกว่า ประชาชนส่วนมากจะเริ่มเดินทางวันที่ 13 เมษายน และทยอยกลับระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน ร้อยละ 22 เดินทางคนเดียว หากมีผู้ร่วมเดินทางส่วนมากจะไม่เกิน 4 คน และมีร้อยละ 11 ที่ระบุว่าเดินทางเป็นหมู่คณะ 5 คนขึ้นไป ประชาชนร้อยละ 40.3 ใช้รถยนต์เป็นพาหนะ ร้อยละ 24.27 ใช้รถโดยสารสาธารณะ และร้อยละ 12.62 ใช้รถตู้ทัวร์ ผู้เดินทางร้อยละ 68.82 ไม่กังวลเรื่องอุบัติเหตุ ส่วนผู้ที่กังวลคาดว่าอุบัติเหตุจะเกิดจากการมีรถยนต์จำนวนมากบนท้องถนน เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และการดื่มสุราตามลำดับ

“ประชาชนร้อยละ 43 มั่นใจว่าจะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัว ร้อยละ 29 คาดว่าจะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัว กิจกรรมที่นิยมทำร้อยละ 67.12 คือทำบุญตักบาตร ร้อยละ 53.08 กราบไหว้รดน้ำขอพรพ่อแม่ ร้อยละ 51.18 เล่นน้ำสงกรานต์ และร้อยละ 47.87 กราบไหว้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา กล่าว


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.