อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. รุกด้วยการตลาดขายตรง


นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา( พฤษภาคม 2554)กลับสู่หน้าหลัก

บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เตรียมกลยุทธ์ช่องทางการตลาดขายตรง สำหรับการดำเนินธุรกิจตลอดปี 2554 หวังตอกย้ำตำแหน่งแชมป์ยอดเบี้ยประกันสูงสุด 3 ปีซ้อน ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ได้ยึดแนวคิด “ปีแห่งการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ” โดยจะเดินหน้าให้ความสำคัญกับการขยายฐานการจัดจำหน่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดขายตรง รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการขายเพื่อส่งมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่ลูกค้า ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอกย้ำจุดแข็งของบริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ไบรอัน สมิธ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดขายตรง แบงก์แอสชัวรันซ์และประกันกลุ่ม บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ระบุว่า ที่ผ่านมาช่องทางการตลาดขายตรงของ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.นับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดทั้งในด้านเบี้ยประกันรับรวมและเบี้ยประกันรับปีแรก ในปี 2553 บริษัทฯ ยังคงนำโด่งเหนือคู่แข่ง โดยมีส่วนแบ่งทาง การตลาดด้านเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 24.7% และด้านเบี้ยประกัน รับปีแรกอยู่ที่ 27.7%

สำหรับทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2554 บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางการตลาดขายตรงต่อไป ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วยกลยุทธ์แรก เจาะลึกและขยาย ฐานเครือข่ายพันธมิตร เพราะบริษัททราบดีว่าองค์กรต่างๆ เลือก ที่จะร่วมงานกับบริษัทประกันที่มีศักยภาพ แสดงความสามารถในการทำงานที่ดี และนำเสนอนวัตกรรมที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าของพวกเขา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นพันธมิตรทางเลือกที่ดีที่สุด

“ขณะนี้บริษัทขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจซึ่งเป็นพันธมิตร เดิมของบริษัทออกไปอีก ขณะเดียวกันก็มีการเจรจากับพันธมิตรธุรกิจรายใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการทำงานของบริษัท มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทาง การตลาดขายตรงของบริษัท” นายสมิธกล่าวเสริม

กลยุทธ์ที่สอง บริษัทฯ จะเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีจำนวนมาก ทั้งลูกค้าใหม่และเก่า บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเพิ่มระดับการวางระบบการทำงานแบบอัตโนมัติให้สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดการฐานข้อมูลและการแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ และในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

“บริษัทเพิ่มจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์อีก 25% เพื่อ รองรับความต้องการของพันธมิตรธุรกิจทั้งหมดของเรา ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังเพิ่มและอบรมพนักงานขายมืออาชีพของเราให้ได้ 517 ราย เพื่อมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีพนักงานขายรวมทั้งสิ้น 415 ราย และยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการพัฒนาศูนย์บริการขายทางโทรศัพท์ในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่งให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์บริการขายของ เรา จะทำให้เราสามารถครองตำแหน่งผู้นำตลาดในปี 2554 และ ปีต่อๆ ไป”

กลยุทธ์ที่สาม มุ่งเน้นเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตาม กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเคร่งครัด ในแง่ของการดำเนินงาน ช่องทางการตลาดขายตรง ซึ่งกฎระเบียบของ คปภ. ออกมาบังคับ ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพการขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ขายทางโทรศัพท์ โดยมีระบบตรวจสอบพนักงานผ่านการอัดเทปการสนทนากับลูกค้า และมีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำ ซึ่งเทปที่บันทึกไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปี ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาระหว่างการสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของพนักงานขายเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นมืออาชีพ นำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และธุรกิจประกัน

ส่วนกลยุทธ์สุดท้าย อยู่ที่การมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลาก หลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกับช่องทางนี้ บริษัทฯ ทำการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความหลากหลาย สื่อสารเข้าใจง่าย ราคาคุ้มค่า โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

“ที่สำคัญที่สุด ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ผ่านช่องทางการตลาดขายตรงนี้เท่านั้น” สมิธระบุ

ด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ผนวกกับการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานอย่างไม่หยุดนิ่ง และการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทาง การตลาดขายตรงได้ ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ” และยังคงครองตำแหน่งแชมป์ในช่องทางการตลาดขายตรงต่อไป

ในปี 2554 อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ตั้งเป้าผลิตเบี้ยประกันรับ ปีแรกผ่านช่องทางนี้ไว้ที่ 1 พันล้านบาท (โดยเป็นเบี้ยประกันรายปี 1.2 พันล้านบาท) หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 36% จากปีที่แล้ว (เบี้ยประกันรายปี เติบโต 44%) ซึ่งจะส่งผลให้ช่องทางนี้สามารถผลิตเบี้ยประกันรับปีแรก คิดเป็นสัดส่วน 17% ของรายได้เบี้ยประกันรับปีแรกทั้งหมดของบริษัทฯ

แต่ปีนี้จะเป็นปีแห่งความสำเร็จอีกปีหนึ่งของอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. สำหรับช่องทางการตลาดขายตรงและยังคงยึดตำแหน่งผู้นำในธุรกิจต่อไปตามที่บริษัทคาดหมายหรือไม่เป็นกรณีที่ต้องพิสูจน์กันต่อไป


กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.