เช็ครูปแบบใหม่ของกสิกรไทย ... ด้วยความร่วมแรงแข็งขันของ TBSP


นิตยสารผู้จัดการ( พฤษภาคม 2529)กลับสู่หน้าหลัก

ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ธนาคารทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐก็ดี ต้องหัวหมุนกับคดีปลอมแปลงเช็คในตลาดที่เกิดขึ้นเป็นว่าเล่น เหมือนไม่สะทกสะท้านต่อกฎหมาย ความเสียหายเกิดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นผู้ทำปลอม) ทั้งลูกค้าของธนาคาร ผู้รับเช็ค รวมทั้งธนาคารเองก็เสียชื่อเสียงและพลอยให้เสียประโยชน์ไปด้วย

สาเหตุที่เกิดเช็คปลอมเกลื่อนตลาดก็เพราะกระดาษที่ใช้ทำเช็คนั้นง่ายต่อการปลอมหรือพูดอีกอย่าง มันหมูมากสำหรับผู้คิดทำการทำเช็คเทียม ขนาดที่ว่าแค่โรงพิมพ์ธรรมดาๆ ก็ทำได้แล้ว ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อของมันเล่นไม่ยาก ใครเล่าจะไม่อยากเล่น?

แบงก์กสิกรไทยเป็นรายแรกที่ทน "เสียความรู้สึก" ไม่ไหว จึงพยายามคิดค้นวิธีที่จะรอดพ้นจากเสือร้ายในวงการเช็คให้จงได้ แล้ว TBSP หรือบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ก็เป็นอัศวินม้าขาวที่โดดเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์นี้ให้กับกสิกรไทย ด้วยการสั่งกระดาษแบบพิเศษมาพิมพ์เช็ครุ่นใหม่ให้ปลอมแปลงได้ยาก แต่สามารถจะตรวจสอบได้ง่าย ต่างกับเช็ครุ่นก่อนที่ปลอมง่ายแต่ตรวจยากที่สุด

"ทางกสิกรไทยได้รับนโยบายจากท่านประธานและกรรมการผู้จัดการว่า ทำอย่างไรจึงจะวิวัฒนาการเช็คของเราให้มีประสิทธิภาพหรือปลอมแปลงได้ยาก จากนั้นก็มาปรึกษากับ TBSP พบว่าปรับปรุงได้จะทำให้ลูกค้าเรามั่นใจว่าได้เช็คของธนาคารแท้ ทั้งธนาคารเองก็ได้ชื่อเสียงว่าเช็คของธนาคารนั้นไม่มีใครสามารถปลอมได้ จุดยืนของเราคือ ทำอย่างไรเช็คจะเหมือนธนบัตรที่รับไปแล้วใช้ได้แน่ ๆ …." ผู้แทนจากกสิกรไทยกล่าว

ในปัจจุบัน เช็คที่ใช้กันอยู่ในตลาดทุกแบงก์ รวมทั้งกสิกรไทยจะเป็นเช็คที่มีลายน้ำเทียมพิมพ์อยู่ในเนื้อกระดาษ นั่นคือส่วนที่เป็นชื่อของแบงก์เจ้าของเช็ค ซึ่งในกรรมวิธีทำแหล่งข่าวรายเดิมกล่าวว่า "การทำลายน้ำเทียมนั้น เมื่อพิมพ์กระดาษเสร็จแล้วจึงจะทำลายน้ำทับเข้าไปทีหลัง ลักษณะลายน้ำจะไม่คงที่ ซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ใครๆ ก็ทำได้ในระยะหลังนี้

เช็ครุ่นใหม่ที่กสิกรไทยว่าจ้าง TBSP ให้พิมพ์ขึ้นนั้นจะมีลายน้ำแท้ ซึ่งจะพิมพ์ขึ้นพร้อม ๆ กับการทำกระดาษเช็คทีเดียว และลายน้ำจะคงที่ ซึ่งทำให้กรรมวิธีการทำยากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเพิ่มเส้นใยเรืองแสงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบซึ่งจะต้องใช้เครื่อง BLACK LIGHT ตรวจโดยเฉพาะ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

กระบอกเสียงของกสิกรไทยเพิ่มเติมอีกว่า "วิวัฒนาการที่ใช้นี้กำลังใช้กันอยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้ทำปลอมแปลงยังใช้ไม่ถึง สาเหตุที่ใช้ไม่ถึงก็เพราะต้องลงทุนเป็นล้านๆ คิดว่าคนปลอมแปลงในเมืองไทยยังไม่มีปัญญา!

ความมั่นใจของกสิกรไทยในเช็ครุ่นใหม่มีค่อนข้าสูงเพราะนอกจากจะมั่นใจว่าไม่มีใครมีปัญญาปลอมได้แล้ว กระดาษที่สั่งจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อใช้พิมพ์ยังต้องจดทะเบียนไว้ ซึ่งทางโรงงานกระดาษจะไม่ขายให้กับใครที่ไม่รู้จัก เมื่อแน่ใจได้ถึงขั้นนี้ กสิกรไทยก็กล้าประกาศอย่างเต็มภาคภูมิว่า เช็คของกสิกรไทยดีที่สุดในเมืองไทย (ในขณะนี้)

นอกจากเช็คที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่แล้วธนาคารกสิกรไทยก็ถือเอาเป็นฤกษ์เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญอื่น ๆ ด้วยเป็นต้นว่า ใบหุ้น ใบรับฝากประจำ ใบรับฝากเงินชนิดโอนได้ หรือ ทีซีดี ฯลฯ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับการทำเช็คเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้สูงที่สุด

การเปลี่ยนแปลงนี้ TBSP นับเป็นตัวจักรสำคัญที่เข้ามาช่วยให้อะไรๆ ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่หรืออีกนัยหนึ่งคือ ช่วยยกภูเขาออกจากอกของกสิกรไทยให้พ้นปัญหาเช็คปลอมล้นตลาด กสิกรจึงสามารถหายใจคล่องได้อย่างในวันนี้

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด หรือเรียกสั้นๆ ว่า TBSP เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถพิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียมตามมาตรฐานสากลได้ ซึ่งเดิมธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศต้องนำเข้าเอกสารปลอดการทำเทียมต่าง ๆ จากฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และมักจะประสบปัญหาหลายประการ

ดังนั้นนายธนาคารหลายท่านจึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรให้มีการพิมพ์ขึ้นเองภายในประเทศเพราะมีผลดีหลายอย่างด้วยกัน นับตั้งแต่การลดปัญหาของธนาคารต่างๆ ในการเก็บรักษาการจัดการลดปริมาณสต๊อกเช็คจาก 2 ปีเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศตลอดจนการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัยอีกด้วย

บริษัทที่อยู่ในข่ายความสนใจนี้คือ BPC (BRITISH PRINTING CORPORATION) ผู้ดำเนินธุรกิจการพิมพ์รายใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้เข้ามาตั้งโรงพิมพ์ในประเทศไทยโดยตกลงร่วมทุนกับธนาคารพาณิชย์ไทย 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย และธนาคารไทยทนุ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2521 และใช้ชื่อว่า TBSP (THAI BRITISH PRINTING LIMITED) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีพนักงาน 35 คน

ต่อมาธนาคารศรีนคร ธนาคารสหธนาคาร ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก็เข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2525 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 21 ล้านมีพนักงานทั้งสิ้น 100 คน และในเดือนพฤษภาคม 2527 เพิ่มเป็น 26.5 ล้านบาท

ลูกค้ารายแรกคือ ธนาคารกสิกรไทย ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์เอกสารปลอดการทำเทียม จากธนาคารถึง 22 ธนาคาร ทั้งธนาคารในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สถาบันการเงินอีกกว่า 60 บริษัทรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทชั้นนำอีกหลายบริษัท

กสิกรไทยนับเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่สามารถหลุดพ้นจากการปลอมแปลงเช็คได้จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ TBSP นำมาใช้ อย่างน้อยก็คงพอจะมั่นใจได้ว่ายังไม่มีใครมีปัญญาทำปลอมขึ้นมาได้ เช็ครุ่นใหม่ของกสิกรนี้เริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เชื่อได้ว่าไม่นานนับจากนี้ธนาคารอื่นๆ ก็คงจะต้องดำเนินรอยตามบ้าง ก็ของเลียนยากอย่างนี้ แบงก์ไหนจะไม่อยากได้งานนี้คนสบายจะใคร ถ้าไม่ใช่ TBSP!กลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.