7บจ."รีแฮปโก้"กลับสู่หมวดปกติKMCกรณีพิเศษ


ผู้จัดการรายวัน(27 ตุลาคม 2546)กลับสู่หน้าหลัก

ปีนี้ คาดจะมีหุ้นรีแฮปโก้ ย้ายเข้าเทรดกลุ่มปกติ 7 บริษัท ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทกลุ่มนี้ย้ายกลับเทรดแล้ว 3 แห่ง ไตรมาส 4/46 จะมีอีก 4 บริษัท สาเหตุที่บริษัทดังกล่าวกลับเทรดกลุ่มปกติได้ เพราะผล ดำเนินงานกำไรติดต่อกัน 3 ไตรมาส พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน ตามกฎตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่กฤษดามหานคร (KMC) เป็นกรณียก เว้นพิเศษที่เจ้าหนี้ตั้งเงื่อนไข

นายศรายุทธ บุญเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ บริษัทจดทะเบียนย้ายออก จากกลุ่มฟื้นฟูกิจการ (รีแฮปโก้) แล้ว 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศิครินทร์(SIKRIN) ย้ายกลับหมวดการแพทย์ 26 ส.ค. บริษัท กฤษดามหานคร (KMC) ย้ายกลับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12 ก.ย. และบริษัท เยนเนอรัลเอนยิเนียริ่ง (GEL) ย้ายกลับหมวดวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 9 ต.ค.

ช่วง 2 เดือนสุดท้ายปีนี้ จะมีบริษัทย้ายกลับอยู่หมวดปกติอีก 4 แห่ง บริษัทที่ประกาศพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน กำหนดวันย้ายกลับหมวดปกติแล้ว คือบริษัท บำรุงราษฎร์ โดยจะย้ายกลับ 29 ต.ค. นี้ KMC กรณีพิเศษ

กฤษดามหานครเป็นบริษัทเดียวช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งย้ายกลับหมวดปกติ โดยยังไม่มีผลประกอบการกำไรสุทธิย้อนหลัง 3 ไตรมาส เพราะบริษัทยื่นขอกรณีพิเศษว่า การเพิ่มทุนเพื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ และโครงสร้างการเงินบริษัท จะประสบผลสำเร็จได้เมื่อหุ้นบริษัทแนวโน้มชัดเจนว่า จะได้ย้ายกลับหมวดปกติ ซึ่งตลาด หลักทรัพย์พิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางดังกล่าว จึงอนุญาตตามที่บริษัทยื่นขอ แต่คงไม่ใช้เป็นบรรทัดฐานกับทุกบริษัทที่อยู่ในรีแฮปโก้

ตั้งแต่ต้นปีนี้ บริษัทจดทะเบียน 3 แห่งถูก ตลท.สั่งย้ายจากหมวดปกติอยู่หมวดรีแฮปโก้ ได้แก่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ และบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย (TCJ) ซึ่งย้ายอยู่หมวดรีแฮปโก้ 13 มี.ค. และบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ (NFC) ย้ายอยู่หมวดรีแฮปโก้ 9 มิ.ย.

ส่วนบริษัทที่ ตลท. ปลดเครื่องหมายห้ามซื้อขาย (เอสพี) อนุญาตให้กลับซื้อขายหมวดรีแฮปโก้อีกครั้ง 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ (PICNI) กลับซื้อขาย 4 ก.พ. บริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ (THL) เมื่อ 25 มี.ค.บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) 26 พ.ค. และบริษัท แนเชอรัล พาร์ค (N-PARK) 23 ก.ค.บริษัท นครไทยสตริปมิล (NSM) จะเป็นอีกบริษัทถูกปลดเอสพี กลับซื้อขายหมวดรีแฮปโก้ได้กลาง พ.ย. นี้

บริษัทอยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (พีโอ) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้บริษัท ซึ่งแม้บริษัทยังไม่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์กลับมาซื้อขาย ได้ แต่ ตลท.เห็นว่าควรให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นพีโอ มีตลาดรองซื้อขายหุ้นด้วย จึงอนุญาตให้หุ้นนครไทยสตริปมิลกลับมาซื้อขายอีกครั้ง

ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) และ บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เคมีคัลส์ ระบุว่าบริษัทที่มีโอกาสสูงมาก ย้ายออกจากหมวดรีแฮปโก้กลับหมวดปกติภาย ในสิ้นปีนี้ เพราะผลประกอบการและคุณสมบัติต่างๆ เข้าเกณฑ์ ตลท.

โดยเฉพาะบริษัท ปิคนิคแก๊ส ซึ่งผู้บริหารบริษัทคาดว่า จะสามารถย้ายกลับหมวดพลังงานได้ปลาย พ.ย. หรืออย่างช้าต้น ธ.ค.

ปิคนิคแก๊สฯ แตกพาร์เหลือหุ้นละ 5 บาท

บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จากหุ้นละ 10 บาท เหลือ 5 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเปลี่ยนชื่อในการจดทะเบียนเป็น บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายธีรัชชานนท์ ลาภวิสุทธิสิน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ (PICNI) เปิดเผยว่ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้หุ้นสามัญ จาก 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ขณะเดียวกัน ยังแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนเป็น "บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)" เพื่อให้สอดคล้อง การดำเนินธุรกิจบริษัททั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจวิศวกรรม เริ่ม 24 ต.ค.นี้ เป็นต้นไปกลับสู่หน้าหลัก

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย(cc) 2008 ASTVmanager Co., Ltd. Some Rights Reserved.