Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 
photo explorer | news photo | people collection

Annemarie Durbin


News Stories
From Ruins to Standard Chartered Nakornthon
ท่ามกลางซากปรักหักพังของสถาบันการเงินไทยที่ต่างล่มสลายจากผลของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 การเติบโตและความสำเร็จของ Standard Chartered Nakornthon ในช่วงปีที่ผ่านมา กำลังบ่งบอกทิศทางและมาตรฐานใหม่ของธุรกิจสถาบันการเงินไทยในอนาคต
(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2546)

"ทีมขายที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จ"
การขยายตัวขึ้นของรายได้ซึ่งเป็นผลให้ SCNB สามารถบันทึกผลกำไรได้เป็นปีแรกย่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย แต่กำลังสำคัญของปรากฏการณ์นี้ย่อมผูกพันกับทีมงานในฝ่าย บุคคลธนกิจ ซึ่งได้รับการจัดวางให้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินธุรกิจของธนาคารในขณะนี้
(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2546)upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย