Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ40  
Positioning9  
ผู้จัดการรายวัน2  
ผู้จัดการรายสัปดาห์2  
PR News39  
Total 90  

Listed Company
Manager Lists
 
Industry > Education > Research


นิตยสารผู้จัดการ (21 - 30 of 40 items)
"กติกาการเก็บข้อมูลและการศึกษา" งานศึกษาวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามจำนวน 240 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (self-administration questionnaire) และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจไว้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และอาชีพ(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2535)
"การตัดสินใจซื้อจานดาวเทียม" "จากการวิจัยพบว่าคนจะซื้อจานดาวเทียมจากบริษัทใดอยู่ที่ราคา คุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ขายเป็นสำคัญมากที่สุด"(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2535)
"พฤติกรรมบริโภคข้อมูลของนักธุรกิจ" นักธุรกิจ 65% มีความต้องการบริโภคข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็ว เพื่อชิงความได้เปรียบในสงครามการค้า และ 60% ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านทาง FAX"(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2535)
"กติกา" ประเด็นวิจัยจะอยู่ที่การค้นคว้าหาความต้องการข่าวสารและข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความสามารถที่จะซื้อ และความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นเป้าหมายทางการตลาด และความสนใจในการให้หน่วยงานภายนอกจัดทำข้อมูลให้(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2535)
"ผลตอบแทนจากการลงทุนเลือกตั้ง ส.ส. ใน กทม." "การวิจัยเขตเลือกตั้งเพียง 2 เขตใน กทม. พบว่าพรรคที่มีการลงทุนประสิทธิภาพสูงใช้เงินเพียง 1.2 ล้านบาทต่อ ส.ส. 1 คน เทียบกับ 10 ล้านบาท ของอีกพรรคหนึ่งและยังพบว่าบางพรรคลงทุนหาเสียงด้วยค่าใช้จ่ายสูงกว่าคะแนนเสียงที่ได้มามากนัก(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2535)
"กติกาการเก็บข้อมูลและการศึกษา" การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้ "คะแนนเสียง" และ "การได้รับเลือกตั้ง" เป็นตัวบ่งชี้ผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งระบบข้อมูลในส่วนนี้ได้จากงานเลือกตั้งฯ กองปกครองและทะเบียน กระทรวงมหาดไทย(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2535)
กลยุทธ์ปรับโครงสร้างงานวิจัย&พัฒนารับยุโรป 1992 การวิจัยและพัฒนาจะเป็นแขนงธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในยุโรปยุคทศวรรษ 1990 ซึ่งเน้นความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างมากการจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในตลาดร่วมได้นั้น บริษัทต่างๆ ต้องมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องปรับสินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีมาตรฐานใหม่ พัฒนาสินค้าไฮเทคแบบใหม่ๆ เพื่อฉกฉวยโอกาสใหม่ๆ ที่มีขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2534)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯไฮ-เทคแบบรัฐวิสาหกิจไทยๆ เรื่องของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)เท่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะเงียบเหงาพอสมควร แต่จู่ๆก็มาเป้นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับอยู่หลายวัน เพราะประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสั่ง"ฟ้าผ่า" ปลดคณะกรรมการบริหารสถาบัน วท.เมื่อไม่นานมานี้(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2532)
งานวิจัยธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล "เมื่อเศรษฐีฮ่องกงให้ทุน 150,000 เหรียญฮ่องกง" ชาวจีนโพ้นทะเลมีการกระจายไปทั่วโลก แต่ที่เห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆหนาแน่นมากจะอยู่ในซีกประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ มีหลายเชื้อชาติที่มีเส้นแบ่งตามลักษณะของภาษา ตั้งแต่ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ไหหลำ และแคระ(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2532)
ข้อมูลดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ ข้อมูลดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2532)

Page: 1 | 2 | 3 | 4

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย