Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ33  
ผู้จัดการรายวัน131  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News1  
Web Sites1  
Total 166  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย, บมจ.


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 10 of 33 items)
TPI ดีลประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึก หลังตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่มากมายในการปรับโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานเกือบ 10 ปี จนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย หรือทีพีไอ จึงได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2549)
หรือเกมกำลังจะเปลี่ยน? การประกาศลาออกจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงาน ตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ปิโตรเคมีกัลไทย (ทีพีไอ) ของสิปปนนท์ เกตุทัต ทำให้ดูเหมือนว่าการฟื้นฟูกิจการของทีพีไอ(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2545)
เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส ภารกิจอีกยาวไกล เอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส ถูกมองในแง่ลบสำหรับการทำงานปรับโครงสร้างหนี้ในเมืองไทย ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจระเบิดขึ้นไม่มีใครรู้จักองค์กรนี้ ปัจจุบันมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของเจ้าหนี้ เพื่อให้เข้าไปจัดการในบริษัทที่มีปัญหา(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2545)
NEW SPEAKER เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ทุกคนรู้จักเอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส ขณะเดียวกันได้รู้จักแอนโทนี่ นอร์แมน ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ทีพีไอ ปัจจุบันเขากำลังถูกตรวจสอบ ชื่อของปีเตอร์ โกธาร์ด จึงได้รับความสนใจขึ้นมาแทน(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2544)
แผนฟื้นฟู TPI ได้ข้อยุติแล้ว ความคืบหน้าของข้อสรุป แผนการฟื้นฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปิโตร เคมีกัลไทย (TPI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ทั้งฝ่ายเอ็ฟ เฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส ผู้ทำแผน และประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TPI เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543(นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2543)
ทีพีไอ กระบวนการฟื้นฟูที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้น หลังจากวันที่ 19 เมษายน ซึ่งเจ้าหนี้กว่า 73% ของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (ทีพีไอ) โหวตเลือกให้บริษัทเอ็ฟเฟ็คทีฟ แพลนเนอร์ส เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ของทีพีไอ ขณะนี้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ที่มีมูลหนี้สูงถึง 3.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแห่งนี้ มีความคืบหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2543)
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ LOCAL HERO อรรถาธิบายความเป็นมาอาณาจักรทีพีไอ และปัญหาความขัดแย้งการปรับโครงสร้างหนี้กรณีทีพีไอ จนนำไปสู่การสูญเสียอำนาจควบคุมกิจการของประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ภายหลังที่ประชุมเจ้าหนี้แต่งตั้งเอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอร์สเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2543)
สู่อนาคตกับ โครงการปิโตรเคมีครบวงจร ข้อมูลแนวคิดโครงการปิโครเคมีครบวงจรของทีพีไอ ที่วาดภาพไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อปรับตัวรับกับการลดอัตราภาษีศุลกากรผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2543)
จอห์นสัน สโตคส์ แอนด์ มาสเตอร์ ข้อมูลกิจการ จอห์นสัน สโตคส์ แอนด์ มาสเตอร์ (ฝ่ายเลขานุการเจ้าหนี้กรณีทีพีไอ)(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2543)
Linklaters & Alliance ข้อมูลกิจการ Linklaters & Alliance (บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำปรีกษาในการปรับโครงสร้างหนี้แก่บริษัทไทยหลาย ราย อาทิ บริษัท ไทยออยล์, บมจ.เค.อาร์. พรีซิซัน (KPR), บมจ.ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น (TT&T) และบมจ.อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย)(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2543)

Page: 1 | 2 | 3 | 4

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย