Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 2 of 2 items)
เงินที่ซื้อไม่ได้ ภาพเหล่าสล่าล้านนานุ่งโจงกระเบนสักลายทั่วตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของชายที่เชื่อในความคงกระพันกำลังสาละวนในกองพระคลัง ตีทุบทั่ง ขึ้นรูปเงินเจียง ตลอดจนแบกหีบเงินที่ผลิตได้รอการนำออกใช้จ่ายเป็นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนทางภาคเหนือ ซึ่งถูกติดตั้งไว้กลางโถงพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่(นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ตุลาคม 2552)
"พิพิธภัณฑ์แบงก์ชาติ เส้นทางเงินตราไทย" ความคิดเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นผู้ว่าการฯ และพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์ เป็นรองผู้ว่าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตราไทย และประวัติการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2536)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย