Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้า ไทย-จีน


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 1 of 1 items)
สมาน คุรุธวัช ตัวจักรสมาคมลงทุน ไทย-จีน ความผูกพันของคนจีน ที่มีต่อคนไทยนั้นมีประวัติศาสตร์ของการพัฒนาความผูกพันระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม จนเรียกว่า เหมือนเป็นชาติเดียวกัน โดยเฉพาะคนจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยในอดีตกาล เรียกว่าได้เริ่มต้นทำการค้าขายจนกระทั่งเติบโตเป็นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่มากมาย(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2534)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย