Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
ผู้จัดการรายวัน4  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News5  
Web Sites1  
Total 13  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ซิเมนต์ไทยการตลาด, บจก. - CSM


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 3 of 3 items)
Innovative CRM พบสื่อมวลชนครั้งสุดท้ายราวครึ่งปีก่อน เพื่อแถลงข่าวแคมเปญ "บ้านทองคำ" กฤช กุลเนตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด (CSM) นัดแถลงข่าวอีกครั้ง ณ ร้านอาหารในสยามพารากอน ซึ่งเขาบอกว่า "สถานที่นี้โมเดิร์นกว่าครั้งก่อน"(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2549)
e-channel Strategy เครือซิเมนต์ไทย ในกระบวนการปรับโครงสร้างเครือซิเมนต์ไทย ตามพิมพ์เขียวที่เริ่มขึ้นเมื่อ 1 มกราคม 2542 ดูเหมือนจะมีความแจ่มชัดในเรื่องยุทธศาสตร์ของธุรกิจหลักที่คงไว้และธุรกิจที่จำเป็นต้องลดบทบาท ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาแล้ว คงจะมีเพียงธุรกิจเดียวที่อยู่ในกระบวนการเริ่มต้นคิดกันใหม่ และตามมาด้วยการปรับตัวธุรกิจอย่างรุนแรงที่สุด นั่นคือ ธุรกิจการค้าภายใต้ CDC(นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2544)
ระบบเครือข่ายการตลาดบริษัทค้าวัสดุซิเมนต์ไทย บริษัทค้าวัสดุซิเมนต์ไทย จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 ตามแผนการปรับโครงสร้างของเครือซิเมนต์ไทยเพื่อเป็น Holding Company ถือหุ้นในธุรกิจด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับวัสดุก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ ของทั้งบริษัทในและนอกกลุ่มเครือซิเมนต์ไทย โดยมีบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด ซึ่งดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายในประเทศ บริษัท ซิเมนต์ไทยโลจิสติคส์ ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจการกระจายสินค้าและบริหารคลังสินค้าในประเทศ และ บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย ซึ่งดูแลธุรกิจการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2544)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย