Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Positioning1  
PR News2  
Web Sites2  
Total 7  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ศูนย์หนังสือจุฬา


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 2 of 2 items)
callcubook.com ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นร้านหนังสืออีกแห่งที่กลังหันมา ใช้ประโยชน์จากระบบ call center ในการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายหนังสือ(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2544)
จุฬาชิงลงมือ ! ไซเบอร์บุ๊คช้อป คนประเภท "ขวางโลก" กล่าวว่า บนอินเตอร์เน็ตนั้นเต็มไปด้วย "นักขาย" มิใช่ "ผู้ซื้อ" ที่ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นร้านค้าทางดิจิตอล เอาเข้าจริงก็ยังไม่เป็นธุรกิจสักเท่าไร เพราะผู้ที่ท่องเที่ยวไปบนอินเตอร์เน็ตนิยมบริโภคของฟรีกันทั้งนั้น คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเมื่อสักสามปีที่แล้ว ทว่าในทุกวันนี้ผู้ซื้อบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากมาย เนื่องจากความสะดวกในการท่องเที่ยวดูสินค้าบนเครือข่าย และการจ่ายเงินผ่านรหัสบัตรเครดิต (นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2540)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย