Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
ผู้จัดการรายวัน2  
Web Sites1  
Total 5  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > KPMG


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 2 of 2 items)
59 ปี ของการพลิกฟื้นไทยสงวนวานิช สำหรับบริษัทไอทีเก่าแก่ของไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2489 แต่ยังสามารถยืนหยัด และเติบโตมาในวงการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และผันผวนตลอดเวลา ย่อมไม่ธรรมดา(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2547)
KPMG KPMG ซึ่งมีฐานประกอบการใน Netherlands เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีระดับ Big Five ที่มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ภูมิภาคคือ ทวีปอเมริกา (นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2545)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย