Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ11  
ผู้จัดการรายวัน14  
ผู้จัดการรายสัปดาห์6  
PR News16  
Web Sites1  
Total 42  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


PR News Network (11 - 16 of 16 items)
ธสน. จัดสัมมนา “สานฝัน…ครัวไทยสู่โลก” ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “สานฝัน…ครัวไทยสู่โลก” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม Merchant Court ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศไทยเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4 พฤศจิกายน 2547)
ธสน. แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปี 2547 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2547 ว่า ธสน. มีกำไรสุทธิจำนวน 125 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 61 ล้านบาทในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาและกำไรสุทธิ 206 ล้านบาทในไตรมาส 3 ของปีที่แล้วโดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงและการสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2 พฤศจิกายน 2547)
ธสน. เปิด “ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์” ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิด “ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ส่งออกทั่วไปในการสอบถามและตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 1 พฤศจิกายน 2547)
ธสน. ชี้แจงผลกระทบความเปลี่ยนแปลงการเมืองในสหภาพพม่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ชี้แจงถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหภาพพม่าต่อโครงการเงินกู้ของ ธสน. ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในสหภาพพม่าที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการของลูกค้าหรือเงินกู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแก่สหภาพพม่าที่ ธสน. ให้กู้ผ่านธนาคารเพื่อการค้าของสหภาพพม่า(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 21 ตุลาคม 2547)
ธสน. สนับสนุนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในเวียดนาม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อกลางเดือนกันยายน เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในแนวลึกของประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อการค้าและการลงทุนโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5 ตุลาคม 2547)
ธสน. จัดสัมมนา “ชี้ช่องการค้าการลงทุนในอินเดีย” ธสน. จะจัดสัมมนาเรื่อง “ชี้ช่องการค้าการลงทุนในอินเดีย” ให้แก่ผู้ส่งออก นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ(ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4 ตุลาคม 2547)

Page: 1 | 2

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย