Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน5  
PR News1  
Web Sites1  
Total 7  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ราชธานีลิสซิ่ง, บมจ.


   
  ราชธานีลิสซิ่ง, บมจ.  
       
     77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี  
     แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน  
     กรุงเทพมหานคร  
     10600  
     Thailand  
     02-440-0844  
     02-440-0848  
     -----  
   
     บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม "บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 6 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทและบริหารงานร่วมกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ”มิตรภาพส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่ม “บัวหลวง” ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายรถยนต์มือสองมาก่อน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 50 : 50 โดยมีคุณเจริญสุข กิจอิทธิ และคุณวิเชียร ชินประพินพรเป็นตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มแรก และคุณสุทัศน์ สถิตธรรมรัตน์ เป็นตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบัวหลวง บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อแห่งประเทศไทยในปี 2543

บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ประเภทรถบรรทุกเล็กหรือรถปิคอัพ

นอกจากการให้บริการด้านสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งให้บริษัทนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริม รายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่บริษัทด้วย

ณ วันที่ 26/12/05 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500.00 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 401.52 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 15/03/05
1. นาง สมหมาย พงษ์จตุรา จำนวนหุ้นที่ถือ 89,634,800 คิดเป็นร้อยละ 22.32
2. นาย เจริญสุข กิจอิทธิ จำนวนหุ้นที่ถือ 29,063,866 คิดเป็นร้อยละ 7.24
3. นาง อุทัย แซ่เฮ้ง จำนวนหุ้นที่ถือ 20,000,000 คิดเป็นร้อยละ 4.98
4. MR. MEIFA WANG จำนวนหุ้นที่ถือ 20,000,000 คิดเป็นร้อยละ 4.98
5. น.ส. กิติมา กัลยาพิเชฏฐ์ จำนวนหุ้นที่ถือ 10,000,000 คิดเป็นร้อยละ 2.49

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย