Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน4  
PR News1  
Web Sites1  
Total 6  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บางสะพานบาร์มิล, บมจ.


   
  บางสะพานบาร์มิล, บมจ.  
       
     28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10500  
     Thailand  
     02-630-0590-5  
     02-236-6995-6  
     -----  
   
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 600 ล้านบาท โดยกลุ่มสหวิริยาและกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน ที่ต่างก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก

เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2539 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ต่อมาได้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน และได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วในปัจจุบันจึงเพิ่มขึ้นเป็น1,132.5 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวิริยประไพกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเส้นเพื่อการก่อสร้าง (เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย) โดยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นเพื่อการก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตสูงสุดปีละ 720,000 ตัน มีขบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย