Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บางปะกง เทอร์มินอล, บมจ.


   
  บางปะกง เทอร์มินอล, บมจ.  
       
     เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง  
     ----  
     ฉะเชิงเทรา  
      
     Thailand  
     038-828-421-2  
     038-828-420  
     -----  
   
     บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 20 ล้านบาท

ต่อมาในปี 2542 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทได้เช่าที่ดินที่มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี (สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2571) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 96 ไร่ 7 ตารางวา มีหน้ากว้างติดแม่น้ำบางปะกงเป็นระยะทาง 180 เมตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทจะให้บริการท่าเทียบเรือกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศในเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และบรูไน โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกในเรือดังกล่าวมีทั้งตู้เปล่าและตู้ที่บรรจุสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกตามเส้นทางการเดินเรือดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งใช้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2545 และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทย่อย

- บริษัท บีทีซี โคสทอล จำกัด (“บีทีซี โคสทอล”) ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ประกอบกิจการขนส่งสินค้าในประเทศทางทะเล โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบันบีทีซี โคสทอล เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตั้งแต่เดือน มีนาคม 2547

บริษัทร่วม

- บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
บริษัทบางปะกง เทอร์มินอล ได้ลงทุนร่วมกับบริษัท วิทเลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 51:49 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือบรรทุกตู้สินค้า (Container Vessel) แบบประจำเส้นทาง (Liner) ปัจจุบันแพลทตินั่มเป็นบริษัทร่วมของบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาทเนื่องจากบริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง จำกัด ได้เข้ามาร่วมลงทุน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในแพลทตินั่มเปลี่ยนไปเป็น 45.90 : 44.10 : 10.00 โดยแพลทตินั่มมีบริษัทย่อยและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทั้งหมด 4 บริษัท คือ
- บริษัท แพลทตินั่ม เพิร์ล จำกัด
- บริษัท แพลทตินั่ม ซัพไฟร์ จำกัด
- บริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัด
- บริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัด

ซึ่งแต่ละบริษัทประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือบรรทุกตู้สินค้า และมีเรือบริษัทละ 1 ลำ รวมถึงบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด กับอีซี่ ชิปปิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 45 : 55 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 216 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือบรรทุกตู้สินค้า

ณ วันที่ 30/09/2548 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,106.88 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 594.02 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 11/04/2548

1 นางสุกัญญา ลิ้ม จำนวนหุ้นที่ถือ 70,620,000 คิดเป็นร้อยละ 11.90

2 WHITTLER CO., LTD. จำนวนหุ้นที่ถือ 48,600,000 คิดเป็นร้อยละ 8.19

3 MISSWONG ANNIE CHIEW SIONG จำนวนหุ้นที่ถือ 24,265,450 คิดเป็นร้อยละ 4.09

4 น.ส.ธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์ จำนวนหุ้นที่ถือ 21,759,100 คิดเป็นร้อยละ 3.67

5 น.ส.อาภรณ์ แซ่ลิ้ม จำนวนหุ้นที่ถือ 20,405,710 คิดเป็นร้อยละ 3.44

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย