Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
ผู้จัดการรายวัน2  
Web Sites1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บางกอกแร้นช์, บมจ.


   
  บางกอกแร้นช์, บมจ.  
       
     18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  
     ----  
     สมุทรปราการ  
      
     Thailand  
     0-2752-0401-3, 0-2752-0405-9  
     0-2337-3293, 0-2337-3295  
     info@bangkokranch.co.th  
   
     จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท โดยการร่วมทุนของบริษัท เคซีที อินเตอร์เนชั่นแนล ดิวิลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเป็ดสด / เป็ดสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละเป็ด

บริษัทฯเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2535 และใน พ.ศ. 2537 ทำการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ดาลี เรสตัวรองท์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทสุกี้ ต่อมาในปี 2541 บริษัทได้เปิดดำเนินการโรงฟักไข่เป็ดที่ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเป็ดสด เป็ดสดแช่แข็ง และผลพลอยได้จากการชำแหละเป็ด รายใหญ่และรายแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตแบบครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า "DALEE" มีสัญญลักษณ์ เป็นรูปเป็ดตัวเดียวถือป้าย DALEE โดยเริ่มจากการนำเข้าลูกเป็ดพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศมาเลี้ยงในฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ์ เพื่อให้ได้ไข่สดและนำเข้าฟักในโรงฟัก ลูกเป็ดเนื้อที่ออกจากโรงฟักจะถูกส่งต่อให้กับเกษตรกรคู่สัญญาเลี้ยงจนโตเป็นเป็ดใหญ่ด้วยอาหารที่บริษัทผลิตเอง โดยมีลูกเป็ดบางส่วนถูกส่งไปที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดของบริษัทเอง ทั้งนี้ บริษัทจะรับซื้อคืนเป็ดใหญ่มาในราคาประกันและส่งเข้าโรงเชือดและชำแหละของบริษัท และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็ดต่าง ๆ ต่อไป

บริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 โดยตั้งเพื่อรองรับการซื้อกิจการบริษัท เชอร์รี่ แวลเลย์ จำกัด ของบริษัท (บริษัท เชอร์รี่ แวลเลย์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็ดรายใหญ่ที่ประเทศอังกฤษ) แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาควบ กิจการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 862,208,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ86,220,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 852,659,730 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85,265,973 หุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้แก่
1. กลุ่ม NAVIS ASIA FUND จำนวนหุ้นที่ถือ 82,161,872 คิดเป็นร้อยละ 96.36
2. MR. DOUGLAS WILTSHIRE CLAYTON จำนวนหุ้นที่ถือ 500,400 คิดเป็นร้อยละ 0.59
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช จำนวนหุ้นที่ถือ 454,518 คิดเป็นร้อยละ 0.53
4. นางสาวใจทิพย์ กาญจนภู จำนวนหุ้นที่ถือ 321,871 คิดเป็นร้อยละ 0.38
5. MR. GUNTHER RITTER จำนวนหุ้นที่ถือ 240,262 คิดเป็นร้อยละ 0.28

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานเป็นหลัก
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย