Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
ผู้จัดการรายวัน6  
Total 7  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ไมด้า ลิสซิ่ง, บมจ.


   
  ไมด้า ลิสซิ่ง, บมจ.  
       
     1856 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10320  
     Thailand  
     02-652-7390-3  
     02-652-7389  
     -----  
   
     บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 ในนามของบริษัท สตาร์ เรเนียม ออโต ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 90 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสองที่มุ่งเน้นรถยนต์ทั้งส่วนบุคคล รถกระบะ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท คือ คุณกมล เอี้ยวศิวิกูล และ คุณธเนศ ดิลกศักยวิทูร ตั้ง โดยกลุ่มเอี้ยวศิวิกูล กลุ่มดิลกศักยวิทูร และ ไมด้า แอสเซ็ทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 97.3 และมีการถือหุ้นผ่านบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 15 ของทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการขายเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้าน และรถจักรยานยนต์

ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม 2544 บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สตาร์เรเนียม ออโต ลิสซิ่ง จำกัด เป็น บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จึงต้องการเปลี่ยนชื่อให้สามารถสื่อได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2547

สาขาของบริษัทและพื้นที่ครอบคลุม ณ เดือนธันวาคม 2547 ได้แก่
1. นครปฐม
2. นครสวรรค์
3. นครราชสีมา
4. ระยอง
5. ชุมพร
6. อุดรธานี
7. พิษณุโลก
8. เชียงใหม่
9. อุบลราชธานี
10. ขอนแก่น
11. สุราษฎร์ธานี
12. ภูเก็ต
13. หาดใหญ่

บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

1)การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
2)การให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า สินเชื่อ Floor Plan
3)การให้บริการรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกประเภท
4)การให้บริการเสริม ซึ่งประกอบด้วย การรับต่อภาษี โอนทะเบียนรถยนต์ และการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย / พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์

ณ ปี 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 385 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 385,000,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 16/03/05
1. บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 240,000,000 คิดเป็นร้อยละ 62.34%
2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 22,078,000 คิดเป็นร้อยละ 5.73
3. นาย ชัยพร รุจิภานนท์ จำนวนหุ้นที่ถือ 16,419,600 คิดเป็นร้อยละ 4.26%
4. นาย ธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ จำนวนหุ้นที่ถือ 15,000,000 คิดเป็นร้อยละ 3.90%
5. นาย ทวีป เรืองหร่าย จำนวนหุ้นที่ถือ 4,003,700 คิดเป็นร้อยละ 3.64

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย