Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ4  
Positioning5  
ผู้จัดการรายวัน21  
ผู้จัดการรายสัปดาห์1  
PR News1  
Web Sites2  
Total 33  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > ทราฟฟิกคอร์เนอร์ โฮลดิ้งส์, บมจ.


   
  ทราฟฟิกคอร์เนอร์ โฮลดิ้งส์, บมจ.  
       
     2922/202 ชั้น 11 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
     แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
     กรุงเทพมหานคร  
     10320  
     Thailand  
     02-718-1999, 02-718-1250-4  
     02-718-1444  
     pr@traffic-corner.com  
   
     บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นกลุ่มประเภทกีฬา, ข่าว และสิ่งพิมพ์ เป็นหลัก บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นและร่วมบริหารงานในบริษัทต่าง ๆ รวม 10 บริษัท ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งและคณะผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกันมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 ซึ่งต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้ากระดานหลัก (MAIN BOARD) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2546 ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย และ น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นกลุ่มประเภทกีฬา, ข่าว และสิ่งพิมพ์ เป็นหลัก สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด “TVF” ดำเนินธุรกิจการผลิต จ้างผลิต การบริหารการตลาดและสื่อโฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการข่าว รายการกีฬา รายการสาระและบันเทิง

2. บริษัท ไลฟ์ โปรเจ็ค จำกัด “Live” เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Marketing) และด้านบันเทิง ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทฟุตบอล คือ ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก, FA CUP และฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ

3. บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด “Dream” บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างของธุรกิจ จากเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์เพลงและรายการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ภายใต้โครงสร้างธุรกิจใหม่ บริษัท จะมุ่งเน้นความแข็งแกร่งในด้านความเป็นผู้นำสื่อทางด้านข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมืองที่ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ บริษัทฯ มีสื่อทางการตลาดที่ครบวงจร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และ สื่อโทรทัศน์

4. บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ เรดิโอ จำกัด“TCR” ดำเนินธุรกิจด้านสื่อบันเทิงทางวิทยุ โดยเป็นการให้ความบันเทิงด้านเสียงเพลงและข่าวสาร สาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทางสถานีวิทยุทั้งความถี่ในระบบ เอฟ.เอ็ม.(F.M.) และระบบ เอ.เอ็ม. (A.M.) ทั่วประเทศ รวม 147 สถานี

5. บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด “TCP” ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิต, บริหารการตลาดและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บางกอก ทูเดย์, MTV Trax, Tick a Seat, หนังสือพิมพ์ ทันหุ้น, หนังสือพิมพ์ มายา แชนแนล, a day weekly, a day, Hamburger และ Knock Knock และลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์

6. บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด “Day” ดำเนินธุรกิจผลิตนิตยสาร a day, Hamburger และ Knock Knock

7. บริษัท มายาแชนแนล จำกัด “Maya” ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์บันเทิงซึ่งนำเสนอเนี้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี ออกจำหน่ายสัปดาห์ละ 2 ฉบับ ภายใต้ชื่อ “Maya Channel”

8. บริษัท ฟิวเจอร์ บิส จำกัด “FB” ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ให้คำปรึกษาในการดำเนินการและส่งเสริมบริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการบริการสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี ในปี 2546 FB มีฐานะเป็นบริษัทย่อย ต่อมาปลายปี 2546 บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้ทำการขายเงินลงทุนออกไปจำนวนหนึ่ง ทำให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน FB ร้อยละ 30 มีผลให้ FB มีฐานะเป็นบริษัทร่วม

9. บริษัท ฐิรัตน์ จำกัด “Tirat” ดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กับหน่วยงานของรัฐในสายงาน ICT ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการตลาดรวมถึงการจัดจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศในราคาประหยัด โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (VOIP Calling Card) ภายใต้ตราสินค้า “I CALL” รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ภายในประเทศ TOT Card และโทรศัพท์มือถือ “XELEBRI”

10. บริษัท บลิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด “Bliss” ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สาระความบันเทิงในรูปแบบเสียง ภาพ และข้อความ (Voice and Non-Voice) ให้กับเจ้าของเครือข่ายการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ (Network Provider) ทางระบบโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Internet Website

ณ วันที่ 11/01/06 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 445.00 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 342.77 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 08/04/05
1. นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย จำนวนหุ้นที่ถือ 50,420,000 คิดเป็นร้อยละ 19.94
2. นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ จำนวนหุ้นที่ถือ 20,000,000 คิดเป็นร้อยละ 7.91
3. นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง จำนวนหุ้นที่ถือ 12,726,400 คิดเป็นร้อยละ 5.03
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร จำนวนหุ้นที่ถือ 12,000,000 คิดเป็นร้อยละ 4.75
5. นาย ณัฐพล จุฬางกูร จำนวนหุ้นที่ถือ 10,853,100 คิดเป็นร้อยละ 4.29

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย