Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ11  
Positioning6  
ผู้จัดการรายวัน19  
PR News9  
Web Sites1  
Total 46  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > มีเดีย ออฟ มีเดียส์, บมจ.


   
  มีเดีย ออฟ มีเดียส์, บมจ.  
       
     2991/29-30 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  
     เขตบางกะปิ  
     กรุงเทพมหานคร  
     10240  
     Thailand  
     0-2376-0503-10  
     0-2376-0183  
     info@medias.co.th  
   
     บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัีด(มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการธุรกิจเป็นตัวแทนรับขายเวลาโฆษณาในรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2532 บริษัทเริ่มซื้อเวลาจากทางสถานีเข้าดำเนินการผลิตรายการ และขายโฆษณาเอง โดยเริ่มจากการนำภาพยนต์ต่างประเทศที่มีคุณภาพเข้ามาออกอากาศในรายการ "แผ่นฟิล์มวันศุกร์" ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมาบริษัทจึงได้ก้าวเข้าสู่เ้ป็นผู้ผลิตรายการอย่างเต็มรูปแบบด้วยการผลิต รายการโทรทัศน์เอง โดยเริ่มจากรายการ "เด็ดยอดกีฬามันส์" และรายการ "เจาะโลกมหัศจรรย์" ต่อ มาในปี 2535 บริษัทได้กลายเป็นผู้บุกเบิกรายการโทรทัศน์ในภาคเช้า ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 คือ " รายการบ้านเลขที่ 5" ซึ่งประสบความสำเร็จและจนกลายเ้ป็นต้นแบบของรายการภาคเช้า และยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชมตราบจนทุกวันนี้

ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ กลุ่มธุรกิจสตูดิโอ กลุ่มธุรกิจด้านการต่างประเทศ และธุรกิจสนามกอล์ฟ

กลุ่มมีเดียส์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมในด้านบันเทิงสันทนาการ และสาระความรู้ต่างๆ ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มรวม 6 บริษัท สามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจโทรทัศน์ ได้แก่
1.บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตรายการวาไรตี้ เกมส์โชว์ ทอล์คโชว์ รายการเพลง และละครโทรทัศน์ ผลิตภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพื่อจำหน่ายในรูปแบบของวีดีโอซีดี ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทพ็อกเก็ตบุค ( Pocket Book )

2.บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผลิตเกมส์โชว์ และขายตรง สินค้าทางโทรทัศน์ (Direct Response Television)

ธุรกิจสตูดิโอ ได้แก่
1. บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ให้บริการเช่าห้องถ่ายทำและเครื่องมือถ่ายทำ ตัดต่อ

2.บริษัท อิลูร่า (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเทคนิคพิเศษ ( ปัจจุบันไม่ได้ ดำเนินการและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด )

ธุรกิจต่างประเทศ ได้แก่
1. บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรายการโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ

ธุรกิจสนามกอล์ฟ ได้แก่
1. บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จำกัด

ณ ปี 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,312,295,584 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญสามัญจำนวน 328,073,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรก ณ วันที่ 8 เมษายน 2547 มีดังนี้

1.กลุ่มบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 234,896,582 คิดเป็นร้อยละ 71.60
2.กลุ่มนางยุวดี บุญครอง จำนวนหุ้นที่ถือ 22,662,284 คิดเป็นร้อยละ 6.91
3.กลุ่มนายโฆสิต สุวินิจจิต จำนวนหุ้นที่ถือ 18,858,248 คิดเป็นร้อยละ 5.75
4.บริษัท มาร์เวลลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 13,406,201 คิดเป็นร้อยละ 4.09
5.นางชวนชมศร กฤตยโสภณ จำนวนหุ้นที่ถือ 4,971,184 คิดเป็นร้อยละ 1.52

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบการตลอดจนไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย