Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ5  
Positioning4  
ผู้จัดการรายวัน19  
ผู้จัดการรายสัปดาห์7  
PR News31  
Web Sites1  
Total 60  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.


   
  เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.  
       
     170/57 ชั้น 18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  
     เขตคลองเตย แขวงคลองเตย  
     กรุงเทพมหานคร  
     10110  
     Thailand  
     02-261-2518-22  
     02-261-2548-9  
     -----  
   
     บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักดังนี้

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เป็นธุรกิจหลักซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยอีก 9 บริษัทคือ

1. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ เรสซิเดนท์ จำกัด *
3. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำกัด
4. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด
5. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำกัด
6. บริษัท ทองหล่อ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7. บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำกัด *
8. บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
9. บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

* ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และส่วนต่อเติมรวมทั้งให้บริการตกแต่งภายใน โดยรับงานก่อสร้างจากเจ้าของโครงการโดยตรง (Main Contractor) ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

- ธุรกิจอื่นๆ

1. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทบริหารสินทรัพย์ ปัจจุบันไม่มีการ ดำเนินธุรกิจใดๆ

2. กองทุนรวมซิตี้แอสเสท เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องร้องประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรือในทรัพย์สินอื่น

3.บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุคอนกรีตมวลเบา ณ สิ้นปี 2547 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 16.26%


ณ 30/09/2548 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,343.15 ล้านบาท ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 2,271.90 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 06/05/2548

1 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน จำนวนหุ้นที่ถือ 550,842,910 คิดเป็นร้อยละ 24.25

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 287,974,480 คิดเป็นร้อยละ 12.68

3 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร จำนวนหุ้นที่ถือ 246,529,400 คิดเป็นร้อยละ 10.85

4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR จำนวนหุ้นที่ถือ 111,023,200 คิดเป็นร้อยละ 4.89

5 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 94,493,400 คิดเป็นร้อยละ 4.16

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย