Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ6  
Positioning3  
ผู้จัดการรายวัน16  
ผู้จัดการรายสัปดาห์5  
Total 25  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > โนเบิล ดีเวลอปเม้นท์, บมจ.


   
  โนเบิล ดีเวลอปเม้นท์, บมจ.  
       
     900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
     ----  
     กรุงเทพมหานคร  
     10330  
     Thailand  
     02-251-9955  
     02-251-9977  
     -----  
   
     บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดย กลุ่มคุณกิตติ ธนากิจอำนวย ร่วมกับกลุ่มคุณชาลี โสภณพนิช และคุณพนิดา เทพกาญจนา (วัธนเวคิน) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอและเป็นผู้นำในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่และแตกต่างในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,282,355,875 บาท

ต่อมาในปี 2537 Prudential Asset Management Asia, JAIC Investment Fund, ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบุศราพันธ์ และกลุ่มบุศราวงศ์ ได้เข้าร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2542 Lehman Brothers Holding Inc. ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 20

ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งมีทั้งรูปแบบของบ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัยทั้งเชิงราบและตึกสูง ตลอดจนธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเริ่มขยายกิจการไปสู่ธุรกิจศูนย์การค้า สามารถแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยทั้งรูปแบบ บ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัยทั้งแนวราบและตึกสูง ปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ

2. ธุรกิจรับจ้างสร้างบ้าน
ธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการขายโครงการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยโครงการที่เปิดตัวในปี 2545 บริษัทฯเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า 2 ทางเลือกคือบ้านพร้อมอยู่ (Pre-Build) และบ้านสั่งสร้าง (Build to Order)

3. ธุรกิจศูนย์การค้า
นอกจากรูปแบบการอยู่อาศัย บริษัทฯยังสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างโดยขยายสู่ธุรกิจศูนย์การค้าในนาม Playground ภายใต้แนวคิด Inspiration Store

4. ธุรกิจอื่น ๆ
บริษัทฯ ดำเนินการในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
1. ธุรกิจรับบริหารโครงการและให้บริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้า
2. ธุรกิจให้บริการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯได้แก่
- บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
- บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
- บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
- บริษัท เพลย์กราวน์ สโตร์ จำกัด
- บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

ณ วันที่ 18/11/05 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 2,373.91 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,282.36 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 08/04/05
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 72,674,300 คิดเป็นร้อยละ 15.92
2. นาย กิตติ ธนากิจอำนวย จำนวนหุ้นที่ถือ 36,330,919 คิดเป็นร้อยละ 7.96%
3.CHASE C.S.CENTRAL NOMINEES LIMITED จำนวนหุ้นที่ถือ 20,425,400 คิดเป็นร้อยละ 4.47%
4. กองทุนรวม ไทยสตราทิจิคแอสเซ็ท จำนวนหุ้นที่ถือ 18,750,000 คิดเป็นร้อยละ 4.11%
5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร จำนวนหุ้นที่ถือ 16,400,000 คิดเป็นร้อยละ 3.59%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 
   
     -----  
   


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย