Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Profile Photo

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ12  
Positioning1  
ผู้จัดการรายวัน16  
Web Sites1  
Total 30  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > บางกอกแลนด์, บมจ.


   
  บางกอกแลนด์, บมจ.  
       
     คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10 เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3  
     ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด  
     นนทบุรี  
     11120  
     Thailand  
     02-504-4940 – 9  
     -----  
     -----  
   
     บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2516 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มา โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลกาญจนพาสน์ และ ตระกูลมหาดำรงค์กุล บริษัทฯมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่พัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม รองลงมาได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดินจัดสรรและบ้านเดี่ยว อาคารชุดอุตสาหกรรม อาคารชุดสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ตามลำดับ ทำเลที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยจะเน้นทำเลที่ได้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ นโยบายหลักของบริษัทฯ คือ การพัฒนาที่ดินให้เป็น “เมืองขนาดย่อม” ซึ่งมีความพร้อมสรรพในตัวเองอันประกอบด้วย สถานที่พักอาศัยและสถานที่ประกอบธุรกิจตลอดจนระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200,000,000 บาท

ธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญมีดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานโดย บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด, บริษัท สินพรชัย จำกัด

2. ธุรกิจบริหารศูนย์การแสดงและการประชุม บริหารงานโดย บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

3. ธุรกิจบริหารและให้บริการอาคาร บริหารงานโดย บริษัท เมืองทอง เซอร์วิส แอนด์ แมเน็จเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

4. ธุรกิจค้าปลีก เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย บริหารงานโดย บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

5. ธุรกิจอื่นๆ บริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยการออกตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สำหรับ บริษัท SPOONER LIMITED นั้นยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใดๆ

ณ 30/09/2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 20,584.72 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้วเป็น 13,948.03 ล้านบาทบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 12/07/2548

1 นายมงคล กาญจนพาสน์ จำนวนหุ้นที่ถือ 1,055,210,379 คิดเป็นร้อยละ 8.63

2 บริษัท กาญจนพาสน์ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 928,073,570 คิดเป็นร้อยละ 7.59

3 YEE HING CO., LTD. จำนวนหุ้นที่ถือ 736,597,387 คิดเป็นร้อยละ 6.02

4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED จำนวนหุ้นที่ถือ 528,056,132 คิดเป็นร้อยละ 4.32

5 นายชัญญะ มหาดำรงค์กุล จำนวนหุ้นที่ถือ 355,272,380 คิดเป็นร้อยละ 2.90

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย
 
   
     -----  
   






upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย